Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0189/2006

Keskustelut :

PV 22/03/2006 - 12
CRE 22/03/2006 - 12

Äänestykset :

PV 23/03/2006 - 11.9
CRE 23/03/2006 - 11.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 23. maaliskuuta 2006 - Bryssel

11.9. Energian toimitusvarmuus Euroopan unionissa (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B6-0189/2006, B6-0192/2006, B6-0198/2006, B6-0201/2006 ja B6-0202/2006

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0189/2006

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0189/2006, B6-0192/2006, B6-0198/2006 ja B6-0202/2006):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Giles Chichester, Paul Rübig, Jacek Emil Saryusz-Wolski ja Alejo Vidal-Quadras PPE-DE-ryhmän puolesta,
Robert Goebbels, Reino Paasilinna, Mechtild Rothe ja Pasqualina Napoletano PSE-ryhmän puolesta
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze, Patrizia Toia ja Vittorio Prodi ALDE-ryhmän puolesta
Konrad Szymański, Cristiana Muscardini, Umberto Pirilli, Guntars Krasts ja Inese Vaidere UEN-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2006)0110)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Robert Goebbels esitti johdanto-osan C kappaleeseen suullisen tarkistuksen, jota ei hyväksytty, sillä yli 37 jäsentä vastusti sen käsiteltäväksi ottamista.

(Päätöslauselmaesitys B6-0201/2006 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö