Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0189/2006

Debatten :

PV 22/03/2006 - 12
CRE 22/03/2006 - 12

Stemmingen :

PV 23/03/2006 - 11.9
CRE 23/03/2006 - 11.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 23 maart 2006 - Brussel

11.9. Veiligheid van de energievoorziening in de Europese Unie (stemming)
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B6-0189/2006, B6-0192/2006, B6-0198/2006, B6-0201/2006 en B6-0202/2006

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0189/2006

(ter vervanging van B6-0189/2006, B6-0192/2006, B6-0198/2006 en B6-0202/2006):

ingediend door de volgende leden:

Giles Chichester, Paul Rübig, Jacek Emil Saryusz-Wolski en Alejo Vidal-Quadras, namens de PPE-DE-Fractie,
Robert Goebbels, Reino Paasilinna, Mechtild Rothe en Pasqualina Napoletano, namens de PSE-Fractie
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze, Patrizia Toia en Vittorio Prodi, namens de ALDE-Fractie
Konrad Szymański, Cristiana Muscardini, Umberto Pirilli, Guntars Krasts en Inese Vaidere, namens de UEN-Fractie.

Aangenomen (P6_TA(2006)0110)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Robert Goebbels diende een mondeling amendement in op overweging C, dat niet in aanmerking werd genomen, aangezien 37 leden hiertegen bezwaar maakten.

(Ontwerpresolutie B6-0201/2006 komt te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid