Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0189/2006

Debatter :

PV 22/03/2006 - 12
CRE 22/03/2006 - 12

Omröstningar :

PV 23/03/2006 - 11.9
CRE 23/03/2006 - 11.9
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 23 mars 2006 - Bryssel

11.9. Säkrad energiförsörjning i Europeiska unionen (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B6-0189/2006, B6-0192/2006, B6-0198/2006, B6-0201/2006 och B6-0202/2006

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0189/2006

(ersätter B6-0189/2006, B6-0192/2006, B6-0198/2006 och B6-0202/2006):

inlämnat av följande ledamöter:

Giles Chichester, Paul Rübig, Jacek Emil Saryusz-Wolski och Alejo Vidal-Quadras för PPE-DE-gruppen,
Robert Goebbels, Reino Paasilinna, Mechtild Rothe och Pasqualina Napoletano för PSE-gruppen
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze, Patrizia Toia och Vittorio Prodi för ALDE-gruppen
Konrad Szymański, Cristiana Muscardini, Umberto Pirilli, Guntars Krasts och Inese Vaidere för UEN-gruppen.

Antogs (P6_TA(2006)0110)

Inlägg om omröstningen:

- Robert Goebbels lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl C, vilket inte beaktades, eftersom fler än 37 ledamöter motsatte sig detta.

(Resolutionsförslag B6-0201/2006 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy