Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0191/2006

Συζήτηση :

PV 22/03/2006 - 14
CRE 22/03/2006 - 14

Ψηφοφορία :

PV 23/03/2006 - 11.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Μαρτίου 2006 - Βρυξέλλες

11.11. Αναθεώρηση της Συμφωνίας του Κοτονού και καθορισμός του ποσού για το 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0191/2006, B6-0193/2006, B6-0194/2006, B6-0196/2006, B6-0199/2006 και B6-0200/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0191/2006

(αντικαθιστά τις B6-0191/2006, B6-0193/2006, B6-0194/2006, B6-0196/2006, B6-0199/2006 και B6-0200/2006):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ribeiro e Castro, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,
Margrietus van den Berg, Glenys Kinnock και Marie-Arlette Carlotti, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,
Thierry Cornillet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Frithjof Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Francis Wurtz και Willy Meyer Pleite, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,
Ģirts Valdis Kristovskis και Eoin Ryan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0112)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου