Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 23. března 2006 - Brusel

13. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování:

Opravy hlasování jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“ : „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné podobě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická podoba oprav hasování na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

Sdělení o úmyslu hlasovat:

Poslanci vystoupili se sděleními o úmyslu hlasovat (týkajícími se toho, jak nehlasovali)

Zpráva Luisa Morgantini - A6-0053/2006

- pozměňovací návrh 18

proti Alain Lipietz

- pozměňovací návrh 26

pro: Rainer Wieland

- pozměňovací návrh 6

proti: Gunnar Hökmark

Zpráva Jo Leinen - A6-0042/2006

- pozměňovací návrh 6

proti: Maciej Marian Giertych

Zpráva Philip Bushill-Matthews - A6-0041/2006

- pozměňovací návrh 18

proti: Christofer Fjellner

- pozměňovací návrh 19

proti: Gunnar Hökmark

- bod 58

proti: Marie-Line Reynaud

- bod 64 1. část

proti: Marie-Line Reynaud

- bod 64 2. část

proti: Marie-Line Reynaud, Pierre Schapira

- bod 67 1. část a 2. část

proti: Marie-Line Reynaud

Právní upozornění - Ochrana soukromí