Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 23. marts 2006 - Bruxelles

13. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser:

”Stemmerettelser” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Officielle Tidende.

Stemmeintentioner:

Der var blevet givet meddelelse om følgende stemmeintentioner (vedrørende stemmer, der ikke var afgivet):

Betænkning: Luisa Morgantini - A6-0053/2006

- ændringsforslag 18

imod Alain Lipietz

- ændringsforslag 26

for: Rainer Wieland

- ændringsforslag 6

imod: Gunnar Hökmark

Betænkning: Jo Leinen - A6-0042/2006

- ændringsforslag 6

imod: Maciej Marian Giertych

Betænkning: Philip Bushill-Matthews - A6-0041/2006

- ændringsforslag 18

imod: Christofer Fjellner

- ændringsforslag 19

imod: Gunnar Hökmark

- punkt 58

imod: Marie-Line Reynaud

- punkt 64, 1. del

imod: Marie-Line Reynaud

- punkt 64, 2. del

imod: Marie-Line Reynaud, Pierre Schapira

- punkt 67, 1. del og 2. del

imod: Marie-Line Reynaud

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik