Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 23. maaliskuuta 2006 - Bryssel

14. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen

JURI-valiokunta

- Innovatiiviset lääkkeet (KOM(2005)0567 - C6-0401/2005 - 2005/0227(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, IMCO, JURI

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö