Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 23 mars 2006 - Bryssel

14. Beslut om vissa dokument

Hänvisningar till utskott

utskottet JURI

- Läkemedel för terapibehandlingar av nytt slag (KOM(2005)0567 - C6-0401/2005 - 2005/0227(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE, IMCO, JURI

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy