Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Čtvrtek, 23. března 2006 - Brusel
 1.Zahájení zasedání
 2.Pořad jednání
 3.Předložení dokumentů
 4.Politická situace v Bělorusku po volbách (rozprava)
 5.Demografické výzvy a mezigenerační solidarita (rozprava)
 6.Podpora rostlinných kultur určených k nepotravinářským účelům (rozprava)
 7.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 8.Zásobování schválených charitativních organizací za účelem provádění Evropského programu potravinové pomoci určené nejchudšímu obyvatelstvu (písemné prohlášení)
 9.Členství v politických skupinách
 10.Složení Parlamentu
 11.Hlasování
  
11.1.Kola pro osobní automobily a jejich přípojná vozidla *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
11.2.Schválení adaptivního předního osvětlovacího systému (AFS) motorových vozidel *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
11.3.Protokol k Euro-středomořské dohodě se státem Izrael po rozšíření *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
11.4.Dohoda mezi ES a Dánskem o příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutích v občanských a obchodních věcech * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
11.5.Dohoda ES/Dánsko o doručování soudních a mimosoudních písemností v občanských a obchodních věcech * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
11.6.Akční program Společenství (2007–2013), oblast "Spotřebitel" ***I (hlasování)
  
11.7.Právní profese a obecný zájem na fungování právních systémů (hlasování)
  
11.8.Evropské smluvní právo a přezkum acquis: cesta vpřed (hlasování)
  
11.9.Zajištění dodávek energií v Evropské unii (hlasování)
  
11.10.Kritéria Evropské unie pro operace pro udržení míru, zejména v Demokratické republice Kongo (hlasování)
  
11.11.Revize dohody z Cotonou a stanovení částky 10. ERF (hlasování)
  
11.12.Dopad dohod o hospodářském partnerství na rozvoj (hlasování)
  
11.13.Evropské politické strany (hlasování)
  
11.14.Demografické výzvy a mezigenerační solidarita (hlasování)
  
11.15.Podpora rostlinných kultur určených k nepotravinářským účelům (hlasování)
 12.Vysvětlení hlasování
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 14.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 15.Předání textů přijatých během zasedání
 16.Termíny příštích zasedání
 17.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (144 kb) Prezenční listina (59 kb)       
 
Zápis (101 kb) Prezenční listina (23 kb) Výsledky hlasování (615 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (813 kb) 
 
Zápis (188 kb) Prezenční listina (68 kb) Výsledky hlasování (197 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (439 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí