Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 23. märts 2006 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Päevakord
 3.Esitatud dokumendid
 4.Valimistejärgne poliitiline olukord Valgevenes (arutelu)
 5.Demograafilised väljakutsed ja põlvkondadevaheline solidaarsus (arutelu)
 6.Toiduks mittekasutatavate põllukultuuride edendamine (arutelu)
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 8.Puudust kannatavatele kodanikele suunatud Euroopa toiduabiprogrammi ellu viivate tunnustatud heategevusasutuste varustamine (kirjalik deklaratsioon)
 9.Fraktsioonide koosseis
 10.Parlamendi koosseis
 11.Hääletused
  
11.1.Sõiduautode ja nende haagiste rattad (EMÜ/ÜRO projekt) *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
11.2.Mootorsõidukite kohanduvate esitulede süsteemi (AFS) nõuetele vastavaks tunnistamine *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
11.3.Iisraeli Riigiga sõlmitud Euroopa - Vahemere piirkonna lepingu laienemisjärgne protokoll *** (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
11.4.EÜ-Taani leping kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
11.5.EÜ-Taani leping tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide kätteandmine kohta * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
11.6.Ühenduse tegevusprogramm (2007-2013), tarbijakaitseküsimused ***I (hääletus)
  
11.7.Juriidilised kutsealad ja üldine huvi toimiva õigussüsteemi vastu (hääletus)
  
11.8.Euroopa lepinguõigus ja ühenduse õigustiku läbivaatamine: tulevikuplaanid (hääletus)
  
11.9.Energia varustuskindlus Euroopa Liidus (hääletus)
  
11.10.Kriteeriumid Euroopa Liidu rahutagamisoperatsioonideks, eriti Kongo Demokraatlikus Vabariigis (hääletus)
  
11.11.Cotonou kokkuleppe muutmine ja kümnenda Euroopa Arengufondi (EAF) rahastamise kinnitamine (hääletus)
  
11.12.Majanduskoostöö lepingute mõju arengule (hääletus)
  
11.13.Euroopa tasandi erakonnad (hääletus)
  
11.14.Demograafilised väljakutsed ja põlvkondadevaheline solidaarsus (hääletus)
  
11.15.Toiduks mittekasutatavate põllukultuuride edendamine (hääletus)
 12.Hääletuse kohta selgituste andmine
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Teatud dokumente puudutavad otsused
 15.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine
 16.Järgmiste istungite ajakava
 17.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (142 kb) Kohalolijate nimekiri (59 kb)       
 
Protokoll (102 kb) Kohalolijate nimekiri (23 kb) Hääletuste tulemused (543 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1220 kb) 
 
Protokoll (177 kb) Kohalolijate nimekiri (68 kb) Hääletuste tulemused (180 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (439 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika