Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 23 maart 2006 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Agenda
 3.Ingekomen stukken
 4.Wit-Rusland - de politieke situatie na de verkiezingen (debat)
 5.Demografische uitdagingen en solidariteit tussen de generaties (debat)
 6.Bevordering gewascultures voor niet-voedingsdoeleinden (debat)
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 8.Bevoorrading van de erkende liefdadigheidsinstellingen voor de uitvoering van het Europees voedselhulpprogramma voor de armste medeburgers (schriftelijke verklaring)
 9.Samenstelling fracties
 10.Samenstelling Parlement
 11.Stemmingen
  
11.1.Wielen voor personenauto's en aanhangwagens ervan (ontwerpreglement ECE/VN) *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
11.2.Goedkeuring van adaptieve koplampsystemen (AFS) voor motorvoertuigen *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
11.3.Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst met de staat Israël naar aanleiding van de uitbreiding *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
11.4.Overeenkomst EG/Denemarken betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
11.5.Overeenkomst EG/Denemarken inzake de betekening en de kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
11.6.Communautair actieprogramma op het gebied van de consumentenbescherming (2007-2013) ***I (stemming)
  
11.7.Juridische beroepen en het belang van het algemeen bij goed functionerende rechtsstelsels (stemming)
  
11.8.Het Europees verbintenissenrecht en de herziening van het acquis: verdere maatregelen (stemming)
  
11.9.Veiligheid van de energievoorziening in de Europese Unie (stemming)
  
11.10.Criteria van de Europese Unie voor de handhaving van de vrede, met name in de Democratische Republiek Congo (stemming)
  
11.11.Herziening van de Overeenkomst van Cotonou en vaststelling van het bedrag voor het 10e EOF (stemming)
  
11.12.Invloed van de economische partnerschapsovereenkomsten op de ontwikkeling (stemming)
  
11.13.Europese politieke partijen (stemming)
  
11.14.Demografische uitdagingen en solidariteit tussen de generaties (stemming)
  
11.15.Bevordering gewascultures voor niet-voedingsdoeleinden (stemming)
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Besluiten inzake bepaalde documenten
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 16.Rooster van de volgende vergaderingen
 17.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (144 kb) Presentielijst (59 kb)       
 
Notulen (107 kb) Presentielijst (23 kb) Stemmingsuitslagen (514 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1221 kb) 
 
Notulen (184 kb) Presentielijst (67 kb) Stemmingsuitslagen (188 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (439 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid