Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Četrtek, 23. marec 2006 - Bruselj
 1.Otvoritev seje
 2.Dnevni red
 3.Predložitev dokumentov
 4.Politične razmere v Belorusiji po volitvah (razprava)
 5.Demografski izzivi in medgeneracijska solidarnost (razprava)
 6.Spodbujanje nasadov kulturnih rastlin za neprehrambene namene (razprava)
 7.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 8.Oskrba dobrodelnih združenj, ki so zadolžena za izvajanje evropskega programa pomoči v hrani najrevnejšim (pisna izjava)
 9.Članstvo v političnih skupinah
 10.Sestava Parlamenta
 11.Čas glasovanja
  
11.1.Kolesa za osebne avtomobile in njihove priklopnike *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.2.Odobritev nastavljivih sistemov sprednje osvetlitve za motorna vozila *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.3.Protokol k Evro-sredozemskemu sporazumu z Državo Izrael po širitvi *** (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.4.Sporazum ES-Danska o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.5.Sporazum ES-Danska o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
11.6.Program ukrepov skupnosti na področju varstva potrošnikov (2007-2013) - z vidika varstva potrošnikov ***I (glasovanje)
  
11.7.Pravni poklici in splošni interes za delovanje pravnih sistemov (glasovanje)
  
11.8.Evropsko pogodbeno pravo in sprememba pravnega reda Skupnosti (glasovanje)
  
11.9.Zanesljivost preskrbe z energijo v Evropski uniji (glasovanje)
  
11.10.Merila za mirovne operacije Evropske unije, posebno v Demokratični republiki Kongo (glasovanje)
  
11.11.Revizija Cotonoujskega sporazuma in določitev sredstev za 10. Evropski razvojni sklad (ERS) (glasovanje)
  
11.12.Vplivi sporazumov o gospodarskem partnerstvu na razvoj (glasovanje)
  
11.13.Evropske politične stranke (glasovanje)
  
11.14.Demografski izzivi in medgeneracijska solidarnost (glasovanje)
  
11.15.Spodbujanje nasadov kulturnih rastlin za neprehrambene namene (glasovanje)
 12.Obrazložitve glasovanja
 13.Popravki in namere glasovanja
 14.Sklepi o določenih dokumentih
 15.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 16.Datum naslednjih sej
 17.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (144 kb) Seznam navzočih (59 kb)       
 
Zapisnik (101 kb) Seznam navzočih (23 kb) Izidi glasovanj (539 kb) Izid poimenskega glasovanja (1223 kb) 
 
Zapisnik (174 kb) Seznam navzočih (68 kb) Izidi glasovanj (189 kb) Izid poimenskega glasovanja (439 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov