Indiċi 
Minuti
PDF 184kWORD 106k
Il-Ħamis, 23 ta' Marzu 2006 - Brussell
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Aġenda
 3.Dokumenti mressqa
 4.Belarus - is-sitwazzjoni politika wara l-elezzjonijiet (dibattitu)
 5.L-isfidi demografiċi u s-solidarjeta' bejn ġenerazzjonijiet (dibattitu)
 6.Il-promozzjoni tar-raba' għal skopijiet li mhux ta' l-ikel (dibattitu)
 7.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 8.Forniment ta' l-assoċjazzjonijiet ta' karità approvati li qed jimplimentaw il-Programm Ewropew għal għajnuna alimentari għal dawk li huma l-aktar imċaħħda mill-kumditajiet essenzjali (dikjarazzjoni bil-miktub)
 9.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 10.Kompożizzjoni tal-Parlament
 11.Ħin tal-votazzjonijiet
  
11.1.Roti għal karozzi privati u l-karrijiet tagħhom (proġett KEE/NU) *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
11.2.Approvazzjoni ta' sistemi adattivi tad-dawl ta' quddiem (AFS) għall-vetturi bil-magna *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
11.3.Protokoll għall-ftehim euro-mediterranju ma' l-Istat ta' l-Iżrael wara t-tkabbir *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
11.4.Ftehim bejn il-KE u d-Danimarka dwar il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
11.5.Ftehim bejn il-KE u d-Danimarka dwar in-notifika ta' atti legali u extraġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
11.6.Programm t'azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-ħarsien tas-saħħa u tal-protezzjoni tal-Konsumatur (2007-2013), "Konsumaturi" ***I (votazzjoni)
  
11.7.Professjonijiet legali u interess ġenerali dwar it-tħaddim tas-sistemi legali (votazzjoni)
  
11.8.Il-liġi Ewropea dwar il-kuntratti u r-reviżjoni ta' l-acquis: il-pass li jmiss (votazzjoni)
  
11.9.Sigurta' tal-provvista' ta' enerġija ta' l-Unjoni Ewropea (votazzjoni)
  
11.10.Kriterji għall-operazzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea għaż-żamma tal-paċi, b'mod speċjali fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (votazzjoni)
  
11.11.Reviżjoni tal-ftehim ta' Kotonou u ftehim dwar l-ammont għall-10 EDF (votazzjoni)
  
11.12.L-impatt ta' l-iżvilupp ta' ftehimiet ta' sħubija ekonomika (votazzjoni)
  
11.13.Partiti politiċi ewropej (votazzjoni)
  
11.14.L-isfidi demografiċi u s-solidarjeta' bejn ġenerazzjonijiet (votazzjoni)
  
11.15.Il-promozzjoni tar-raba' għal skopijiet li mhux ta' l-ikel (votazzjoni)
 12.Spjegazzjonijiet tal-vot
 13.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot
 14.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 15.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta
 16.Dati għas-seduti li jmiss
 17.Aġġornament tas-sessjoni
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


IPPRESIEDA Dagmar ROTH-BEHRENDT
Viċi President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Aġenda

Il-Gruppi PPE-DE, PSE, ALDE u Verts/ALE introduċew talba biex fl-Aġenda ta' llum jiddaħħlu dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar is-sitwazzjoni politika fil-Belarus wara l-elezzjonijiet.

Il-Parlament wera l-qbil tiegħu għal din it-talba.

Dawn id-dikjarazzjonijiet iddaħħlu bħala l-ewwel punt fl-aġenda tas-seduta tal-lum.


3. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti msemmija hawn taħt mill-Kunsill u l-Kummissjoni

- Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ l-implimentazzjoni tal-budget ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej għas-sena finanzjarja 2004 (05971/2006 - C6-0092/2006 - 2005/2042(DEC)).

irreferut

responsabbli

CONT

opinjoni

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa
Council Recommendations on the discharge to be given to the bodies set up by the European Communities in respect of the implementation of the budget for the financial year 2004 (05972/2006 - C6-0093/2006 - 2005/2106(DEC)).

irreferut

responsabbli

CONT

opinjoni

EMPL

- Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-kwittanza li trid tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward ta' l-implimentazzjoni ta' l-operazzjonijiet tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (Is-Sitt EDF) għas-sena finanzjarja 2004 (05677/2006 - C6-0094/2006 - 2005/2157(DEC)).

irreferut

responsabbli

CONT

opinjoni

DEVE, BUDG

- Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-kwittanza li trid tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward ta' l-implimentazzjoni ta' l-operazzjonijiet tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (Is-Seba' EDF) għas-sena finanzjarja 2004 (05679/2006 - C6-0095/2006 - 2005/2157(DEC)).

irreferut

responsabbli

CONT

opinjoni

DEVE, BUDG

- Rakkomandazzjoni tal-Kunsill li tikkonċerna l-kwittanza li trid tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward ta' l-implimentazzjoni ta' l-operazzjonijiet tal-Fond Ewropew ta' Żvilupp (It-Tmien EDF) għas-sena finanzjarja 2004 (05680/2006 - C6-0096/2006 - 2005/2157(DEC)).

irreferut

responsabbli

CONT

opinjoni

DEVE, BUDG

- Rakkomandazzjoni tal-Kunsill li tikkonċerna l-kwittanza li trid tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward ta' l-implimentazzjoni ta' l-operazzjonijiet tal-Fond Ewropew ta' Żvilupp (Id-Disa' EDF) għas-sena finanzjarja 2004 (05681/2006 - C6-0097/2006 - 2005/2157(DEC)).

irreferut

responsabbli

CONT

opinjoni

DEVE, BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll dwar il-Ħarsien tal-Ħamrija, il-Protokoll dwar l-Enerġija u l-Protokoll dwar it-Turiżmu tal-Konvenzjoni dwar l-Alpi (COM(2006)0080 - C6-0099/2006 - 2006/0026(CNS)).

irreferut

responsabbli

ENVI

opinjoni

ITRE, TRAN, AGRI


4. Belarus - is-sitwazzjoni politika wara l-elezzjonijiet (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Belarus - is-sitwazzjoni politika wara l-elezzjonijiet

Hans Winkler (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel dikjarazzjoni.

Tkellem Ole Krarup, li wera d-dispjaċir tiegħu li d-dibattitu tħabbar tard (Il-President wieġbu li d-dispożizzjonijiet relevanti tar-Regoli ta' Proċedura tħarsu).

László Kovács (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Bogdan Klich f'isem il-grupp PPE-DE, Jan Marinus Wiersma f'isem il-grupp PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert f'isem il-grupp ALDE, Elisabeth Schroedter f'isem il-grupp Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński f'isem il-grupp UEN, Charles Tannock, Joseph Muscat, Janusz Onyszkiewicz, Konrad Szymański, Árpád Duka-Zólyomi, Rolandas Pavilionis, Ryszard Czarnecki, Hans Winkler u László Kovács.

Id-dibattitu ngħalaq.


5. L-isfidi demografiċi u s-solidarjeta' bejn ġenerazzjonijiet (dibattitu)

Rapport dwar l-isfidi demografiċi u s-solidarjeta' bejn ġenerazzjonijiet [2005/2147(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Philip Bushill-Matthews (A6-0041/2006).

Philip Bushill-Matthews ippreżenta r-rapport.

Tkellem Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Thomas Ulmer (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI) u Edite Estrela (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM).

IPPRESIEDA Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
Viċi President

Tkellmu: Struan Stevenson f'isem il-grupp PPE-DE, Joel Hasse Ferreira f'isem il-grupp PSE, Marian Harkin f'isem il-grupp ALDE, Sepp Kusstatscher f'isem il-grupp Verts/ALE, Ilda Figueiredo f'isem il-grupp GUE/NGL, Kathy Sinnott f'isem il-grupp IND/DEM, Amalia Sartori, Karin Jöns, Gabriele Zimmer, Ria Oomen-Ruijten, Marianne Mikko, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Aloyzas Sakalas, Roselyne Bachelot-Narquin u Vladimír Špidla.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.4 tal- Minuti ta' 23.03.2006 .


6. Il-promozzjoni tar-raba' għal skopijiet li mhux ta' l-ikel (dibattitu)

Rapport dwar il-promozzjoni tar-raba' għal skopijiet li mhux ta' l-ikel [2004/2259(INI)] - Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Neil Parish (A6-0040/2006).

Neil Parish ippreżenta r-rapport.

Tkellmet Mariann Fischer Boel (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Agnes Schierhuber f'isem il-grupp PPE-DE, Stéphane Le Foll f'isem il-grupp PSE, Willem Schuth f'isem il-grupp ALDE, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf f'isem il-grupp Verts/ALE, Bairbre de Brún f'isem il-grupp GUE/NGL, Jeffrey Titford f'isem il-grupp IND/DEM, Bruno Gollnisch Membru mhux affiljat, Markus Pieper, María Isabel Salinas García, James Hugh Allister, Duarte Freitas, Csaba Sándor Tabajdi, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Jeggle u Mariann Fischer Boel.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.5 tal- Minuti ta' 23.03.2006 .


IPPRESIEDA Gérard ONESTA
Viċi President

7. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


8. Forniment ta' l-assoċjazzjonijiet ta' karità approvati li qed jimplimentaw il-Programm Ewropew għal għajnuna alimentari għal dawk li huma l-aktar imċaħħda mill-kumditajiet essenzjali (dikjarazzjoni bil-miktub)

Id-dikjarazzjoni bil-miktub 75/2005 imressqa mill-Membri Marie-Arlette Carlotti, Philippe Busquin, Joseph Daul, Mario Mauro u Bogusław Sonik dwar il-forniment ta' l-assoċjazzjonijiet ta' karità approvati li qed jimplimentaw il-Programm Ewropew għal għajnuna alimentari għal dawk li huma l-aktar imċaħħda mill-kumditajiet essenzjali, nhar it-23.03.2006, ġiet iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri tal-Parlament u għalhekk, bi qbil ma' l-Artikolu 116(4) tar-Regoli ta' Proċedura, se tinbagħat lil min hi intenzjonata u se tiġi ppublikata b'indikazzjoni ta' min iffirmaha, fit-Testi Adottati ta' l-04.04.2006.


9. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Iċ-'Chairman' tal-Grupp PPE-DE għarraf li Viorel Duca Senior huwa affiljat mal-Grupp PPE-DE, bħala l-Osservatur maħtur mill-Parlament Rumen, b'seħħ mit- 22.03.2006.


10. Kompożizzjoni tal-Parlament

Şerban Nicolae avża bir-riżenja tiegħu minn Osservatur tal-Parlament Ewropew għas-Senat Rumen, b'seħħ mill-10.04.2006. Bi qbil mad-dispożizzjonijiet adottati mill-Bureau, il-Parlament se jinforma lill-awtoritajiet kompetenti tar-Rumanija dwar din ir-riżenja, sabiex ikun jistgħu jaħtru sostitut.


11. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati tal-votazzjoni (emendi, votazzjonijiet separati u maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet' tal-Minuti.


11.1. Roti għal karozzi privati u l-karrijiet tagħhom (proġett KEE/NU) *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-posizzjoni tal-Komunità Ewropea fir-rigward ta' l-abbozz tar-Regolament tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti dwar roti għal karozzi privati u l-karrijiet tagħhom [COM(2005)0453 -14451/2005 - C6-0444/2005 - 2005/0181(AVC)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Enrique Barón Crespo (A6-0046/2006).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2006)0102)

B'hekk il-Parlament ta l-kunsens tiegħu.


11.2. Approvazzjoni ta' sistemi adattivi tad-dawl ta' quddiem (AFS) għall-vetturi bil-magna *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-posizzjoni tal-Komunità Ewropea dwar l-abbozz tar-Regolament tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti fir-rigward ta' l-approvazzjoni ta' sistemi adattivi tad-dawl ta' quddiem (AFS) għall-vetturi bil-magna [COM(2005)0454 - 14454/2005 - C6-0445/2005 - 2005/0180(AVC)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Enrique Barón Crespo (A6-0045/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2006)0103)

B'hekk il-Parlament ta l-kunsens tiegħu.


11.3. Protokoll għall-ftehim euro-mediterranju ma' l-Istat ta' l-Iżrael wara t-tkabbir *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' protokoll għall-ftehim euro-mediterranju bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom minn naħa waħda, u l-istat ta' l-Iżrael, minn naħa l-oħra, sabiex jittieħed kont ta' l-adeżjoni fl-Unjoni Ewropea tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta' l-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika ta' l-Ungerija, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika tas-Slovakkja [COM(2005)0754 - 6060/2006 - C6-0077/2006 - 2004/0266(AVC)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Elmar Brok (A6-0059/2006).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2006)0104)

B'hekk il-Parlament ta l-kunsens tiegħu.


11.4. Ftehim bejn il-KE u d-Danimarka dwar il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tad-Danimarka li jestendi għad-Danimarka d-disposizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 dwar il-ġurisdizzjoni, ir-rikonixximent u l-infurzar ta' sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali [COM(2005)0145 - C6-0305/2005 - 2005/0055(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Jean-Paul Gauzès (A6-0038/2006).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2006)0105)


11.5. Ftehim bejn il-KE u d-Danimarka dwar in-notifika ta' atti legali u extraġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tad-Danimarka li jestendi għad-Danimarka d-disposizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1348/2000 dwar in-notifika fl-Istati Membri ta' atti legali u extra-legali fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali [COM(2005)0146 - C6-0306/2005 - 2005/0056(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Jean-Paul Gauzès (A6-0039/2006).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2006)0106)

Tkellmu:

- Hélène Goudin dwar ir-ritmu tal-votazzjoni.


11.6. Programm t'azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-ħarsien tas-saħħa u tal-protezzjoni tal-Konsumatur (2007-2013), "Konsumaturi" ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi Programm t'azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-ħarsien tas-saħħa u tal-Protezzjoni tal-Konsumatur (2007-2013), "Konsumaturi" [COM(2005)0115 - C6-0225/2005 - 2005/0042B(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Marianne Thyssen (A6-0032/2006).

Id-dibattitu sar fid-data 16.03.2006 (punt 6 tal- Minuti ta' 16.03.2006).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2006)0107)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2006)0107)

Tkellmu:

- Gerard Batten dwar ir-ritmu tal-votazzjoni,

- Ingeborg Gräßle ippreżżentat emenda orali għall-emenda 59, li nżammet.


11.7. Professjonijiet legali u interess ġenerali dwar it-tħaddim tas-sistemi legali (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0203/2006

Id-dibattitu sar fid-data 15.03.2006 (punt 15 tal- Minuti ta' 15.03.2006).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2006)0108)


11.8. Il-liġi Ewropea dwar il-kuntratti u r-reviżjoni ta' l-acquis: il-pass li jmiss (votazzjoni)

Rapport dwar il-liġi Ewropea dwar il-kuntratti u r-reviżjoni ta' l-acquis: il-pass li jmiss [2005/2022(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0055/2006).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2006)0109)


11.9. Sigurta' tal-provvista' ta' enerġija ta' l-Unjoni Ewropea (votazzjoni)

Proposti għal riżoluzzjoni B6-0189/2006, B6-0192/2006, B6-0198/2006, B6-0201/2006 u B6-0202/2006

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0189/2006

(flok B6-0189/2006, B6-0192/2006, B6-0198/2006 u B6-0202/2006):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Giles Chichester, Paul Rübig, Jacek Emil Saryusz-Wolski u Alejo Vidal-Quadras f'isem il-grupp PPE-DE,
Robert Goebbels, Reino Paasilinna, Mechtild Rothe u Pasqualina Napoletano f'isem il-grupp PSE
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze, Patrizia Toia u Vittorio Prodi f'isem il-grupp ALDE
Konrad Szymański, Cristiana Muscardini, Umberto Pirilli, Guntars Krasts u Inese Vaidere f'isem il-grupp UEN.

Adottata (P6_TA(2006)0110)

Tkellmu:

- Robert Goebbels ippreżenta emenda orali għall-Premessa C, li ma nżammitx peress li aktar minn 37 Membru opponew li tiġi kkunsidrata.

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0201/2006 waqgħet.)


11.10. Kriterji għall-operazzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea għaż-żamma tal-paċi, b'mod speċjali fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (votazzjoni)

Proposti għal riżoluzzjoni B6-0190/2006, B6-0195/2006 u B6-0197/2006

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B6-0190/2006

Adottata (P6_TA(2006)0111)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0195/2006 u B6-0197/2006 waqgħu.)

Tkellmu:

- Gerard Batten, qabel il-votazzjoni, wera r-riżervi tiegħu, fir-rigward tad-disponibiltà ta' l-emendi qabel l-iskadenza (Il-President assigurah li l-listi għall-votazzjoni kienu disponibbli l-bieraħ).


11.11. Reviżjoni tal-ftehim ta' Kotonou u ftehim dwar l-ammont għall-10 EDF (votazzjoni)

Proposti għal riżoluzzjoni B6-0191/2006, B6-0193/2006, B6-0194/2006, B6-0196/2006, B6-0199/2006 u B6-0200/2006

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0191/2006

(flok B6-0191/2006, B6-0193/2006, B6-0194/2006, B6-0196/2006, B6-0199/2006 u B6-0200/2006):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ribeiro e Castro f'isem il-grupp PPE-DE,
Margrietus van den Berg, Glenys Kinnock u Marie-Arlette Carlotti f'isem il-grupp PSE,
Thierry Cornillet f'isem il-grupp ALDE,
Frithjof Schmidt f'isem il-grupp Verts/ALE,
Francis Wurtz u Willy Meyer Pleite f'isem il-grupp GUE/NGL,
Ģirts Valdis Kristovskis u Eoin Ryan f'isem il-grupp UEN.

Adottata (P6_TA(2006)0112)


11.12. L-impatt ta' l-iżvilupp ta' ftehimiet ta' sħubija ekonomika (votazzjoni)

Rapport dwar l-impatt ta' l-iżvilupp ta' ftehimiet ta' sħubija ekonomika [2005/2162(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Luisa Morgantini (A6-0053/2006).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2006)0113)

Tkellmu:

- Miguel Angel Martínez Martínez f'isem il-grupp PSE, ippreżenta emenda orali għall-Premess J, li Luisa Morgantini (rapporteur) tat il-kunsens tagħha għaliha. L-emenda orali ma nżammitx peress li iktar minn 37 Membru oppenew li tiġi kkunsidrata.


11.13. Partiti politiċi ewropej (votazzjoni)

Rapport dwar il-partiti politiċi ewropej [2005/2224(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Jo Leinen (A6-0042/2006).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Tkellem Jo Leinen (rapporteur).

Adottata (P6_TA(2006)0114)

Tkellmu:

- Christopher Heaton-Harris, wara l-votazzjoni, talab jekk il-Membri għamlux dikjarazzjonijiet ta' interessi finanzjarji fil-kuntest tal-votazzjoni dwar dan ir-rapport (Il-President wieġbu li sa fejn jafu, dan ma kienx il-każ, imma jeżisti reġistru b'dan il-għan).


11.14. L-isfidi demografiċi u s-solidarjeta' bejn ġenerazzjonijiet (votazzjoni)

Rapport dwar l-isfidi demografiċi u s-solidarjeta' bejn ġenerazzjonijiet [2005/2147(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Philip Bushill-Matthews (A6-0041/2006).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2006)0115)

Tkellmu:

- Marian Harkin f'isem il-grupp ALDE, ippreżenta emenda orali għall-paragrafu 28, punt vi, li ġiet appoġġata minn Philip Bushill-Matthews (rapporteur) (l-emenda orali nżammet).


11.15. Il-promozzjoni tar-raba' għal skopijiet li mhux ta' l-ikel (votazzjoni)

Rapport dwar il-promozzjoni tar-raba' għal skopijiet li mhux ta' l-ikel [2004/2259(INI)] - Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Neil Parish (A6-0040/2006).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2006)0116)


12. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Marianne Thyssen - A6-0032/2006

- Andreas Schwab

Sigurta' tal-provvista' ta' enerġija ta' l-Unjoni Ewropea - RC-B6-0189/2006

- Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola

Kriterji għall-operazzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea għaż-żamma tal-paċi, b'mod speċjali fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo - B6-0190/2006

- Bernd Posselt

Rapport Jo Leinen - A6-0042/2006

- Carlo Fatuzzo, Frank Vanhecke, Richard Corbett

Rapport Philip Bushill-Matthews - A6-0041/2006

- Carlo Fatuzzo, Frank Vanhecke, Andreas Mölzer

Rapport Neil Parish - A6-0040/2006

- Eija-Riitta Korhola


13. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Korrezzjonijiet ta' vot:

Il-korrezzjonijiet tal-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct" "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata ta' l-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u l-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali

Intenzjonijiet għall-vot:

Intenzjonijiet għall-vot espressi

Rapport Luisa Morgantini - A6-0053/2006

- emenda 18

kontra Alain Lipietz

- emenda 26

favur: Rainer Wieland

- emenda 6

kontra: Gunnar Hökmark

Rapport Jo Leinen - A6-0042/2006

- emenda 6

kontra: Maciej Marian Giertych

Rapport Philip Bushill-Matthews - A6-0041/2006

- emenda 18

kontra: Christofer Fjellner

- emenda 19

kontra: Gunnar Hökmark

- paragrafu 58

kontra: Marie-Line Reynaud

- paragrafu 64, l-ewwel parti

kontra: Marie-Line Reynaud

- paragrafu 64, it-tieni parti

kontra: Marie-Line Reynaud, Pierre Schapira

- paragrafu 67, l-ewwel parti u it-tieni parti

kontra: Marie-Line Reynaud


14. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Kompetenza tal-kumitati

Kumitat JURI

Prodotti mediċinali ta' terapija avvanzata (COM(2005)0567 - C6-0401/2005 - 2005/0227(COD))
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: ITRE, IMCO, JURI


15. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, skond l-Artikolu 172(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li ġew adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


16. Dati għas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 03.04.2006 sa 06.04.2006.


17. Aġġornament tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet aġġornata.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 12.35.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, van den Berg, Berger, Berlato, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Osservaturi

Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Duca Viorel, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kirilov Evgeni, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar

Avviż legali - Politika tal-privatezza