Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 4. dubna 2006 - Štrasburk

5. Hlasování o žádosti o naléhavý postup
CRE

Žádost o naléhavý postup:

- Návrh nařízení Rady o závěrech Partnerské smlouvy v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím - [KOM(2005)0692 - C6-0040/2006 – 2005/0280(CNS)] - výbor PECH

Vystoupili: Philippe Morillon (předseda výboru PECH), Heinz Kindermann, Carmen Fraga Estévez za skupinu PPE-DE, a Daniel Varela Suanzes-Carpegna (zpravodaj).

Parlament žádost zamítl EH (53 pro, 127 proti, 2 zdržení se).

Žádost o naléhavý postup:

- Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2771/75 a (EHS) č. 2777/75, pokud jde o použití výjimečných opatření na podporu trhu [KOM(2006)0153 - C6-0111/2006 - 2006/0055(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. - výbor AGRI

Vystoupil: Joseph Daul (předseda výboru AGRI).

Žádost o naléhavý postup byla schválena.

Bod je zařazen na pořad jednání zasedání konaného ve středu 5. 4. 2006.

Lhůtou pro předložení pozměňovacích návrhů k projednání na zasedání je středa 5.4.2006 v 10:00.

Právní upozornění - Ochrana soukromí