Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 4. aprill 2006 - Strasbourg

5. Otsus kiirmenetluse kohta
Istungi stenogramm

Kiirmenetluse taotlus:

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Maroko Kuningriigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu sõlmimist - [KOM(2005)0692 - C6-0040/2006 – 2005/0280(CNS)] - PECH komisjon

Sõna võtsid Philippe Morillon (PECH komisjoni esimees), Heinz Kindermann, Carmen Fraga Estévez fraktsiooni PPE-DE nimel, ja Daniel Varela Suanzes-Carpegna (raportöör).

Parlament lükkas taotluse elektroonilisel hääletusel tagasi (53 poolt, 127 vastu, 2 erapooletud).

Kiirmenetluse taotlus:

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EMÜ) nr 2771/75 ja (EMÜ) nr 2777/75 seoses turgude toetamiseks võetavate erakorraliste meetmetega [KOM(2006)0153 - C6-0111/2006 - 2006/0055(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. - AGRI komisjon

Sõna võttis Joseph Daul (AGRI komisjoni esimees).

Otsustati kohaldada kiirmenetlust.

Antud punkt lisati kolmapäeva, 5.4.2006 istungi päevakorda.

Täiskogule muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmapäev, 05.04.2006 kell 10.00.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika