Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 4 kwietnia 2006 r. - Strasburg

5. Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny
Pełne sprawozdanie

Wniosek o tryb pilny:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie zawarcia Porozumienia partnerskiego w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka - [COM(2005)0692 - C6-0040/2006 – 2005/0280(CNS)] - komisja PECH

Głos zabrali: Philippe Morillon (przewodniczący komisji PECH), Heinz Kindermann, Carmen Fraga Estévez w imieniu grupy PPE-DE, i Daniel Varela Suanzes-Carpegna (sprawozdawca).

W GE (przy 53 głosach za, 127 przeciw, 2 wstrzymało się), Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek o tryb pilny:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 oraz (EWG) nr 2777/75, pod względem zastosowania nadzwyczajnych środków wspierających rynek [COM(2006)0153 - C6-0111/2006 - 2006/0055(CNS)] - komisja AGRI

Głos zabrał Joseph Daul (przewodniczący komisji AGRI).

Wniosek o tryb pilny został przyjęty.

Punkt ten został wpisany do porządku dziennego ze środy 05.04.2006.

Termin wnoszenia poprawek na posiedzenie plenarne został ustalony na dzień 05.04.2006, na godzinę 10:00.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności