Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/2047(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0077/2006

Arutelud :

PV 04/04/2006 - 6
CRE 04/04/2006 - 6

Hääletused :

PV 04/04/2006 - 8.9
CRE 04/04/2006 - 8.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0124

Protokoll
Teisipäev, 4. aprill 2006 - Strasbourg

6. Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised * – Majanduspoliitika üldsuunised 2006 (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta [KOM(2006)0032 - C6-0047/2006 - 2006/0010(CNS)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Magda Kósáné Kovács (A6-0086/2006)

Raport Euroopa majanduse olukorra kohta: ettevalmistav raport majanduspoliitika üldsuuniste kohta aastaks 2006 [2006/2047(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0077/2006)

Sõna võtsid Günter Verheugen (komisjoni asepresident), Joaquín Almunia (komisjoni liige) ja Vladimír Špidla (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Janusz ONYSZKIEWICZ
asepresident

Magda Kósáné Kovács tutvustas raportit.

José Manuel García-Margallo y Marfil tutvustas raportit.

Sõna võtsid Ana Mato Adrover fraktsiooni PPE-DE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni PSE nimel, Margarita Starkevičiūtė fraktsiooni ALDE nimel, Elisabeth Schroedter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ilda Figueiredo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eoin Ryan fraktsiooni UEN nimel, Derek Roland Clark fraktsiooni IND/DEM nimel, Jana Bobošíková (fraktsioonilise kuuluvuseta), José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Wolf Klinz, Jiří Maštálka, Guntars Krasts, Johannes Blokland, Hans-Peter Martin, Othmar Karas, Pervenche Berès, Danutė Budreikaitė, Konrad Szymański, Georgios Karatzaferis, Sergej Kozlík, Ján Hudacký, Zita Gurmai, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Leopold Józef Rutowicz, Gunnar Hökmark, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Alejandro Cercas, Manuel António dos Santos ja Günter Verheugen.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 04.04.2006protokoll punkt 8.4 ja 04.04.2006protokoll punkt 8.9.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika