Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/2047(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0077/2006

Debatten :

PV 04/04/2006 - 6
CRE 04/04/2006 - 6

Stemmingen :

PV 04/04/2006 - 8.9
CRE 04/04/2006 - 8.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0124

Notulen
Dinsdag 4 april 2006 - Straatsburg

6. Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * - Globale richtsnoeren voor het economisch beleid voor 2006 (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten [COM(2006)0032 - C6-0047/2006 - 2006/0010(CNS)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Magda Kósáné Kovács (A6-0086/2006)

Verslag over de toestand van de Europese economie: voorbereidend verslag over de globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en de Gemeenschap voor 2006 [2006/2047(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0077/2006)

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie), Joaquín Almunia (lid van de Commissie) en Vladimír Špidla (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Janusz ONYSZKIEWICZ
Ondervoorzitter

Magda Kósáné Kovács leidt het verslag in.

José Manuel García-Margallo y Marfil leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Ana Mato Adrover, namens de PPE-DE-Fractie, Udo Bullmann, namens de PSE-Fractie, Margarita Starkevičiūtė, namens de ALDE-Fractie, Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie, Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, Eoin Ryan, namens de UEN-Fractie, Derek Roland Clark, namens de IND/DEM-Fractie, Jana Bobošíková, niet-ingeschrevene, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Wolf Klinz, Jiří Maštálka, Guntars Krasts, Johannes Blokland, Hans-Peter Martin, Othmar Karas, Pervenche Berès, Danutė Budreikaitė, Konrad Szymański, Georgios Karatzaferis, Sergej Kozlík, Ján Hudacký, Zita Gurmai, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Leopold Józef Rutowicz, Gunnar Hökmark, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Alejandro Cercas, Manuel António dos Santos en Günter Verheugen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.4 van de notulen van 04.04.2006 en punt 8.9 van de notulen van 04.04.2006.

Juridische mededeling - Privacybeleid