Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/2047(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0077/2006

Debaty :

PV 04/04/2006 - 6
CRE 04/04/2006 - 6

Głosowanie :

PV 04/04/2006 - 8.9
CRE 04/04/2006 - 8.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0124

Protokół
Wtorek, 4 kwietnia 2006 r. - Strasburg

6. Wytyczne dla polityk zatrudnienia w Państwach Członkowskich * - Główne kierunki polityk gospodarczych na rok 2006 (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia w Państwach Członkowskich [COM(2006)0032 - C6-0047/2006 - 2006/0010(CNS)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Magda Kósáné Kovács (A6-0086/2006)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji gospodarki europejskiej : wstępne sprawozdanie na temat głównych kierunków polityk gospodarczych na rok 2006 [2006/2047(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0077/2006)

Głos zabrali: Günther Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji), Joaquín Almunia (członek Komisji) i Vladimír Špidla (członek Komisji).

PRREWODNICTWO: Janusz ONYSZKIEWICZ
Wiceprzewodniczący

Magda Kósáné Kovács przedstawiła sprawozdanie.

José Manuel García-Margallo y Marfil przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Ana Mato Adrover, w imieniu grupy PPE-DE, Udo Bullmann, w imieniu grupy PSE, Margarita Starkevičiūtė, w imieniu grupy ALDE, Elisabeth Schroedter, w imieniu grupy Verts/ALE, Ilda Figueiredo, w imieniu grupy GUE/NGL, Eoin Ryan, w imieniu grupy UEN, Derek Roland Clark, w imieniu grupy IND/DEM, Jana Bobošíková, niezrzeszona, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Wolf Klinz, Jiří Maštálka, Guntars Krasts, Johannes Blokland, Hans-Peter Martin, Othmar Karas, Pervenche Berès, Danutė Budreikaitė, Konrad Szymański, Georgios Karatzaferis, Sergej Kozlík, Ján Hudacký, Zita Gurmai, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Leopold Józef Rutowicz, Gunnar Hökmark, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Alejandro Cercas, Manuel António dos Santos i Günther Verheugen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.4 protokołu z dnia 04.04.2006 i pkt 8.9 protokołu z dnia 04.04.2006.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności