Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2047(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0077/2006

Rozpravy :

PV 04/04/2006 - 6
CRE 04/04/2006 - 6

Hlasovanie :

PV 04/04/2006 - 8.9
CRE 04/04/2006 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0124

Zápisnica
Utorok, 4. apríla 2006 - Štrasburg

6. Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov * - Hlavné smery hospodárskych politík na rok 2006 (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov [COM(2006)0032 - C6-0047/2006 - 2006/0010(CNS)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa Magda Kósáné Kovács (A6-0086/2006)

Správa o stave európskeho hospodárstva: prípravná správa o hlavných smeroch hospodárskych politík na rok 2006 [2006/2047(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0077/2006)

Vystúpili títo poslanci: Günter Verheugen (podpredseda podpredsedníčka Komisie), Joaquín Almunia (člen Komisie) a Vladimír Špidla (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Janusz ONYSZKIEWICZ
podpredseda

Magda Kósáné Kovács uviedla správu.

José Manuel García-Margallo y Marfil uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Ana Mato Adrover za skupinu PPE-DE, Udo Bullmann za skupinu PSE, Margarita Starkevičiūtė za skupinu ALDE, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Eoin Ryan za skupinu UEN, Derek Roland Clark za skupinu IND/DEM, Jana Bobošíková nezávislá poslankyňa, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Wolf Klinz, Jiří Maštálka, Guntars Krasts, Johannes Blokland, Hans-Peter Martin, Othmar Karas, Pervenche Berès, Danutė Budreikaitė, Konrad Szymański, Georgios Karatzaferis, Sergej Kozlík, Ján Hudacký, Zita Gurmai, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Leopold Józef Rutowicz, Gunnar Hökmark, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Alejandro Cercas, Manuel António dos Santos a Günter Verheugen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.4 zápisnice zo dňa 04.04.2006 a bod 8.9 zápisnice zo dňa 04.04.2006.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia