Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2036(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0069/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0069/2006

Συζήτηση :

PV 04/04/2006 - 7
CRE 04/04/2006 - 7

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2006 - 5.7
CRE 05/04/2006 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0129

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Απριλίου 2006 - Στρασβούργο

7. Το μεταβατικό καθεστώς που περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στις αγορές εργασίας της ΕΕ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με το μεταβατικό καθεστώς που περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στις αγορές εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2006/2036(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Csaba Őry (A6-0069/2006)

Παρεμβαίνει ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Csaba Őry παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pierre MOSCOVICI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ria Oomen-Ruijten, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Richard Falbr, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jan Jerzy Kułakowski, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Marek Aleksander Czarnecki, μη εγγεγραμμένος, Thomas Mann, Jean Louis Cottigny, Šarūnas Birutis, Jean Lambert, Bairbre de Brún, Jacek Protasiewicz, Karin Jöns, Karin Resetarits, Edit Bauer, Csaba Sándor Tabajdi, Ignasi Guardans Cambó, Mihael Brejc, Harald Ettl, Philip Bushill-Matthews, Ole Christensen, Roselyne Bachelot-Narquin, Stephen Hughes, Rolf Berend, Anna Ibrisagic, Laima Liucija Andrikienė, Czesław Adam Siekierski και Vladimír Špidla.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: ΣΠ της 05.04.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου