Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2036(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0069/2006

Predkladané texty :

A6-0069/2006

Rozpravy :

PV 04/04/2006 - 7
CRE 04/04/2006 - 7

Hlasovanie :

PV 05/04/2006 - 5.7
CRE 05/04/2006 - 5.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0129

Zápisnica
Utorok, 4. apríla 2006 - Štrasburg

7. Prechodný režim, ktorý bráni voľnému pohybu pracovníkov na trhu práce Európskej únie (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o prechodnom režime, ktorý obmedzuje voľný pohyb pracovníkov na trhu práce Európskej únie [2006/2036(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca Csaba Őry (A6-0069/2006)

V rozprave vystúpil Vladimír Špidla (člen Komisie).

Csaba Őry uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Pierre MOSCOVICI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ria Oomen-Ruijten za skupinu PPE-DE, Richard Falbr za skupinu PSE, Jan Jerzy Kułakowski za skupinu ALDE, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Roberts Zīle za skupinu UEN, Derek Roland Clark za skupinu IND/DEM, Marek Aleksander Czarnecki nezávislý poslanec, Thomas Mann, Jean Louis Cottigny, Šarūnas Birutis, Jean Lambert, Bairbre de Brún, Jacek Protasiewicz, Karin Jöns, Karin Resetarits, Edit Bauer, Csaba Sándor Tabajdi, Ignasi Guardans Cambó, Mihael Brejc, Harald Ettl, Philip Bushill-Matthews, Ole Christensen, Roselyne Bachelot-Narquin, Stephen Hughes, Rolf Berend, Anna Ibrisagic, Laima Liucija Andrikienė, Czesław Adam Siekierski a Vladimír Špidla.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.7 zápisnice zo dňa 5.4.2006.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia