Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/2006(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0080/2006

Debatten :

PV 04/04/2006 - 13
CRE 04/04/2006 - 13

Stemmingen :

PV 16/05/2006 - 10.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0205

Notulen
Dinsdag 4 april 2006 - Straatsburg

13. Controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht (2003, 2004) - De wetgeving verbeteren 2004: toepassing van het subsidiariteitsbeginsel - Tenuitvoerlegging, gevolgen en uitwerking van de vigerende wetgeving op het gebied van de interne markt - Vereenvoudiging van de regelgeving (debat)
Volledige verslagen

Verslag inzake het 21ste en het 22ste jaarverslag van de Commissie over de controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht (2003 en 2004) [2005/2150(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Monica Frassoni (A6-0089/2006)

Verslag over de wetgeving verbeteren 2004: toepassing van het subsidiariteitsbeginsel - 12de jaarverslag [2005/2055(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Bert Doorn (A6-0082/2006)

Verslag over de tenuitvoerlegging, de gevolgen en de uitwerking van de vigerende wetgeving op het gebied van de interne markt [2004/2224(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Arlene McCarthy (A6-0083/2006)

Verslag inzake de strategie voor vereenvoudiging van de regelgeving [2006/2006(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Giuseppe Gargani (A6-0080/2006)

Monica Frassoni leidt het verslag in (A6-0089/2006).

Bert Doorn leidt het verslag in (A6-0082/2006).

Arlene McCarthy leidt het verslag in (A6-0083/2006).

Klaus-Heiner Lehne (plaatsvervangend rapporteur) leidt het verslag in. (A6-0080/2006).

Het woord wordt gevoerd door Hans Winkler (fungerend voorzitter van de Raad).

VOORZITTER: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ieke van den Burg (rapporteur voor advies van de Commissie ECON) (A6-0082/2006), Pervenche Berès (rapporteur voor advies van de Commissie ECON) (A6-0080/2006), Eoin Ryan (rapporteur voor advies van de Commissie ECON) (A6-0083/2006), Mihael Brejc, Marie-Line Reynaud (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO) (A6-0080/2006), Diana Wallis (rapporteur voor advies van de Commissie PETI) (A6-0089/2006), Malcolm Harbour, namens de PPE-DE-Fractie, Maria Berger, namens de PSE-Fractie, Elizabeth Lynne, namens de ALDE-Fractie, Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, Brian Crowley, namens de UEN-Fractie, Jens-Peter Bonde, namens de IND/DEM-Fractie, Marek Aleksander Czarnecki, niet-ingeschrevene, Hans Winkler, Alexander Stubb, Béatrice Patrie, Frédérique Ries, Alyn Smith, Jonas Sjöstedt, Konrad Szymański, Johannes Blokland, Bruno Gollnisch, Andreas Schwab, Andrzej Jan Szejna, Karin Riis-Jørgensen, Zita Pleštinská, Manuel Medina Ortega, Zuzana Roithová, Maria Matsouka, Klaus-Heiner Lehne, die zich richt tot de Commissie, en Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie).

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.17 van de notulen van 16.05.2006, punt 8.18 van de notulen van 16.05.2006, punt 10.1 van de notulen van 16.05.2006 en punt 10.2 van de notulen van 16.05.2006.

Juridische mededeling - Privacybeleid