Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Úterý, 4. dubna 2006 - Štrasburk
 1.Zahájení zasedání
 2.Členství v politických skupinách
 3.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Situace uprchlických táborů na Maltě (předložené návrhy usnesení)
 5.Hlasování o žádosti o naléhavý postup
 6.Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států * - Hlavní směry hospodářských politik pro rok 2006 (rozprava)
 7.Přechodná opatření, která omezují volný pohyb pracovníků na trhu práce v EU (rozprava)
 8.Hlasování
  
8.1.Žádost o konzultaci s Výborem regionů Přírodní katastrofy (požáry, sucha a povodně) - Aspekty regionálního rozvoje (článek 118 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.2.Žádost o ochranu poslanecké imunity pana Witolda Tomczaka (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.3.Směry pro transevropské energetické sítě ***II (hlasování)
  
8.4.Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států * (hlasování)
  
8.5.Politika hospodářské soutěže (2004) (hlasování)
  
8.6.Otevřenost zasedání Rady, pokud jedná v zákonodárné moci (hlasování)
  
8.7.Přístup k textům orgánů a institucí (hlasování)
  
8.8.Ministerská konference WTO v Hongkongu (hlasování)
  
8.9.Hlavní směry hospodářských politik pro rok 2006 (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 12.Pozměněný návrh směrnice o službách na vnitřím trhu a sdělení o směrnici 96/71/ES (Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb) (rozprava)
 13.Kontrola uplatňování práva Společenství (2003 a 2004) - Zdokonalení tvorby právních předpisů 2004: uplatňování zásady subsidiarity - Zavádění, důsledky a dopady platných právních předpisů v oblasti vnitřního trhu - Strategie zjednodušení právního prostředí (rozprava)
 14.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 15.Program "Občané pro Evropu" (2007–2013) ***I (rozprava)
 16.Evropská hlavní města kultury (2007–2019) ***I (rozprava)
 17.Fluorované skleníkové plyny ***III - Emise z klimatizačních systémů motorových vozidel ***III (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího zasedání
 19.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (162 kb) Prezenční listina (63 kb)       
 
Zápis (113 kb) Prezenční listina (24 kb) Výsledky hlasování (431 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1628 kb) 
 
Zápis (212 kb) Prezenční listina (69 kb) Výsledky hlasování (173 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (557 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí