Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Tirsdag den 4. april 2006 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.De politiske gruppers sammensætning
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Situationen i flygtningelejrene på Malta (indgivne beslutningsforslag)
 5.Afgørelse om uopsættelighed
 6.Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik * - (forhandling)
 7.Begrænsninger i arbejdstagernes frie bevægelighed (forhandling)
 8.Afstemningstid
  
8.1.Anmodning om høring af Regionsudvalget Naturkatastrofer (brande, tørke og oversvømmelser) - regionaludviklingsaspekter (forretningsordenens artikel 118) (afstemning)
  
8.2.Beskyttelse af Tomczaks parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
8.3.Transeuropæiske net på energiområdet ***II (afstemning)
  
8.4.Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik * (afstemning)
  
8.5.Konkurrencepolitikken 2004 (afstemning)
  
8.6.Offentlig adgang til Rådets møder (afstemning)
  
8.7.Adgang til institutionernes tekster (afstemning)
  
8.8.Evaluering af Doha-runden (afstemning)
  
8.9.Den økonomiske situation i EU (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Ændret forslag til direktiv om tjenesteydelser i det indre marked og meddelelse om direktiv 96/71/EF (udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser) (forhandling)
 13.Gennemførelsen af fællesskabsretten (2003, 2004) - Bedre lovgivning 2004: anvendelse af nærhedsprincippet - Gældende lovgivning om det indre marked - Forenkling af de lovgivningsmæssige rammer (forhandling)
 14.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 15.Borgere for Europa-programmet (2007-2013) ***I (forhandling)
 16.Europæiske kulturbyer (2007 - 2019) ***I (forhandling)
 17.Fluorholdige drivhusgasser ***III - Emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer ***III (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (152 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb)       
 
Protokol (115 kb) Tilstedeværelsesliste (24 kb) Afstemningsresultater (362 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1703 kb) 
 
Protokol (203 kb) Tilstedeværelsesliste (68 kb) Afstemningsresultater (156 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (557 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik