Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 4 kwietnia 2006 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład grup politycznych
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Sytuacja obozów uchodźców na Malcie (złożone projekty rezolucji)
 5.Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny
 6.Wytyczne dla polityk zatrudnienia w Państwach Członkowskich * - Główne kierunki polityk gospodarczych na rok 2006 (debata)
 7.Uregulowania przejściowe ograniczające swobodny przepływ pracowników w UE (debata)
 8.Głosowanie
  8.1.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów: Klęski żywiołowe (pożary, susze i powodzie)- Aspekty rozwoju regionalnego (art. 118 Regulaminu) (głosowanie)
  8.2.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego przez Witolda Tomczaka (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  8.3.Wytyczne w sprawie transeuropejskich sieci energetycznych ***II (głosowanie)
  8.4.Wytyczne dla polityk zatrudnienia w Państwach Członkowskich * (głosowanie)
  8.5.Polityka konkurencji Komisji 2004 r. (głosowanie)
  8.6.Jawność posiedzeń Rady działającej w ramach swoich uprawnień prawodawczych (głosowanie)
  8.7.Dostęp do dokumentów instytucji (głosowanie)
  8.8.Konferencja Ministerialna Światowej Organizacji Handlu w Hongkongu (głosowanie)
  8.9.Główne kierunki polityk gospodarczych na rok 2006 (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie usług na rynku wewnętrznym oraz komunikat w sprawie dyrektywy 96/71/WE (delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług) (debata)
 13.Monitorowanie stosowania prawa wspólnotowego (2003 i 2004 r.) - Lepsze stanowienie prawa (2004 r.) - Wdrażanie, konsekwencje i wpływ obowiązującego prawodawstwa rynku wewnętrznego - Strategia uproszczenia otoczenia regulacyjnego (debata)
 14.Tura pytań (pytania do Komisji)
 15.Program "Obywatele dla Europy" (2007-2013) ***I (debata)
 16.Europejskie stolice kultury (2007 - 2019) ***I (debata)
 17.Fluorowane gazy cieplarniane ***III - Emisje pochodzące z systemów klimatyzacji pojazdów silnikowych ***III (debata)
 18.Porządek dzienny następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (151 kb) Lista obecności (63 kb)       
 
Protokół (118 kb) Lista obecności (24 kb) Wyniki głosowania (383 kb) Głosowanie imienne (1160 kb) 
 
Protokół (210 kb) Lista obecności (68 kb) Wyniki głosowania (167 kb) Głosowanie imienne (558 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności