Seznam 
Zápis
PDF 212kWORD 113k
Úterý, 4. dubna 2006 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Členství v politických skupinách
 3.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Situace uprchlických táborů na Maltě (předložené návrhy usnesení)
 5.Hlasování o žádosti o naléhavý postup
 6.Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států * - Hlavní směry hospodářských politik pro rok 2006 (rozprava)
 7.Přechodná opatření, která omezují volný pohyb pracovníků na trhu práce v EU (rozprava)
 8.Hlasování
  
8.1.Žádost o konzultaci s Výborem regionů Přírodní katastrofy (požáry, sucha a povodně) - Aspekty regionálního rozvoje (článek 118 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.2.Žádost o ochranu poslanecké imunity pana Witolda Tomczaka (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.3.Směry pro transevropské energetické sítě ***II (hlasování)
  
8.4.Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států * (hlasování)
  
8.5.Politika hospodářské soutěže (2004) (hlasování)
  
8.6.Otevřenost zasedání Rady, pokud jedná v zákonodárné moci (hlasování)
  
8.7.Přístup k textům orgánů a institucí (hlasování)
  
8.8.Ministerská konference WTO v Hongkongu (hlasování)
  
8.9.Hlavní směry hospodářských politik pro rok 2006 (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 12.Pozměněný návrh směrnice o službách na vnitřím trhu a sdělení o směrnici 96/71/ES (Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb) (rozprava)
 13.Kontrola uplatňování práva Společenství (2003 a 2004) - Zdokonalení tvorby právních předpisů 2004: uplatňování zásady subsidiarity - Zavádění, důsledky a dopady platných právních předpisů v oblasti vnitřního trhu - Strategie zjednodušení právního prostředí (rozprava)
 14.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 15.Program "Občané pro Evropu" (2007–2013) ***I (rozprava)
 16.Evropská hlavní města kultury (2007–2019) ***I (rozprava)
 17.Fluorované skleníkové plyny ***III - Emise z klimatizačních systémů motorových vozidel ***III (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího zasedání
 19.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Josep BORRELL FONTELLES
předseda

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:05.

Vystoupil: Fernando Fernández Martín uvedl, že se zúčastnil zasedání dne 3. 4. 2006, avšak že jeho jméno není uvedeno na prezenční listině.


2. Členství v politických skupinách

Předseda oznámil, že na základě dopisu, který zaslal spolupředseda skupiny IND/DEM Jens-Peter Bonde, je sdělení o členství ve skupině IND/DEM, se kterým skupina vystoupila na zasedání ve čtvrtek 16. 3. 2006 (bod 2 zápisu ze dne 16. 3. 2006), neplatné a bezpředmětné.

Počet členů skupiny IND/DEM odpovídá počtu členů ke dni 15. 3. 2006.


3. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 115 jednacího řádu požádali poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I. Dárfúr

- Michael Gahler, Simon Coveney, Bernd Posselt, Maria Martens, Nirj Deva a Charles Tannock za skupinu PPE-DE o Dárfúru (B6-0250/2006);

- Johan Van Hecke a Fiona Hall za skupinu ALDE o Dárfúru (B6-0251/2006);

- Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken a Angelika Beer za skupinu Verts/ALE o Dárfúru (B6-0255/2006);

- Glenys Kinnock a Elena Valenciano Martínez-Orozco za skupinu PSE o situaci v Dárfúru (B6-0257/2006);

- Luisa Morgantini a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL o situaci lidských práv v súdánské provincii Dárfúr (B6-0260/2006);

- Ģirts Valdis Kristovskis a Eoin Ryan za skupinu UEN o Dárfúru (B6-0267/2006);

II. Irák: asyrijská komunita, situace ve vězeních

- Emma Nicholson of Winterbourne za skupinu ALDE o asyrijské komunitě (B6-0252/2006);

- Angelika Beer, Joost Lagendijk, Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Hélène Flautre, Jean Lambert a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o situaci vězňů v Iráku (B6-0256/2006);

- Elena Valenciano Martínez-Orozco, Panagiotis Beglitis a Glyn Ford za skupinu PSE o vězeních v Iráku a o asyrijské komunitě v Iráku (B6-0258/2006);

- Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto, André Brie, Tobias Pflüger a Marco Rizzo za skupinu GUE/NGL o špatném zacházení ve věznicích a v zadržovacích střediscích v Iráku (B6-0261/2006);

- Charles Tannock, Albert Jan Maat a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE o Iráku: asyrijská komunita v Iráku a situace v iráckých vězeních (B6-0263/2006);

- Wojciech Roszkowski za skupinu UEN o Iráku: asyrijská komunita v Iráku a situace v iráckých vězeních(B6-0265/2006);

III. Egypt: případ Ajmana Núra   

- Emma Nicholson of Winterbourne a Frédérique Ries za skupinu ALDE o Egyptu (B6-0253/2006);

- Hélène Flautre a Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE o Egyptu a případu Aymana Noura (B6-0254/2006);

- Véronique De Keyser a Carlos Carnero González za skupinu PSE o Egyptu: případ Aymana Noura (B6-0259/2006);

- Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL o lidských právech v Egyptu, zejména o případu Aymana Noura (B6-0262/2006);

- Edward McMillan-Scott, Charles Tannock a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE o Egyptu: případ Aymana Noura (B6-0264/2006);

- Salvatore Tatarella za skupinu UEN o Egyptu: případ Aymana Noura (B6-0266/2006).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 142 jednacího řádu.


4. Situace uprchlických táborů na Maltě (předložené návrhy usnesení)

Rozprava se konala 3.4.2006 (bod 9 zápisu ze dne 03.04.2006).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Stefano Zappalà, Simon Busuttil, David Casa a Patrick Gaubert za skupinu PPE-DE o řízení mimořádných migračních toků na Maltě (B6-0241/2006);

- Martine Roure a Louis Grech za skupinu PSE o situaci uprchlíků na Maltě (B6-0268/2006);

- Giusto Catania, Kyriacos Triantaphyllides, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tobias Pflüger a Miguel Portas za skupinu GUE/NGL (B6-0269/2006);

- Jeanine Hennis-Plasschaert za skupinu ALDE o situaci uprchlíků na Maltě (B6-0270/2006);

- Jean Lambert, Kathalijne Maria Buitenweg a Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE o situaci na Maltě (B6-0271/2006);

- Romano Maria La Russa za skupinu UEN o situaci uprchlíků na Maltě (B6-0274/2006).


5. Hlasování o žádosti o naléhavý postup

Žádost o naléhavý postup:

- Návrh nařízení Rady o závěrech Partnerské smlouvy v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím - [KOM(2005)0692 - C6-0040/2006 – 2005/0280(CNS)] - výbor PECH

Vystoupili: Philippe Morillon (předseda výboru PECH), Heinz Kindermann, Carmen Fraga Estévez za skupinu PPE-DE, a Daniel Varela Suanzes-Carpegna (zpravodaj).

Parlament žádost zamítl EH (53 pro, 127 proti, 2 zdržení se).

Žádost o naléhavý postup:

- Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2771/75 a (EHS) č. 2777/75, pokud jde o použití výjimečných opatření na podporu trhu [KOM(2006)0153 - C6-0111/2006 - 2006/0055(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. - výbor AGRI

Vystoupil: Joseph Daul (předseda výboru AGRI).

Žádost o naléhavý postup byla schválena.

Bod je zařazen na pořad jednání zasedání konaného ve středu 5. 4. 2006.

Lhůtou pro předložení pozměňovacích návrhů k projednání na zasedání je středa 5.4.2006 v 10:00.


6. Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států * - Hlavní směry hospodářských politik pro rok 2006 (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států [KOM(2006)0032 - C6-0047/2006 - 2006/0010(CNS)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Magda Kósáné Kovács (A6-0086/2006)

Zpráva o hospodářské situaci v Evropě: přípravná zpráva o hlavních směrech hospodářské politiky pro rok 2006 [2006/2047(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0077/2006)

Vystoupili: Günter Verheugen (místopředseda Komise), Joaquín Almunia (člen Komise) a Vladimír Špidla (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Janusz ONYSZKIEWICZ
místopředseda

Magda Kósáné Kovács uvedla zprávu.

José Manuel García-Margallo y Marfil uvedl zprávu.

Vystoupili: Ana Mato Adrover za skupinu PPE-DE, Udo Bullmann za skupinu PSE, Margarita Starkevičiūtė za skupinu ALDE, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Eoin Ryan za skupinu UEN, Derek Roland Clark za skupinu IND/DEM, Jana Bobošíková nezařazená, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Wolf Klinz, Jiří Maštálka, Guntars Krasts, Johannes Blokland, Hans-Peter Martin, Othmar Karas, Pervenche Berès, Danutė Budreikaitė, Konrad Szymański, Georgios Karatzaferis, Sergej Kozlík, Ján Hudacký, Zita Gurmai, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Leopold Józef Rutowicz, Gunnar Hökmark, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Alejandro Cercas, Manuel António dos Santos a Günter Verheugen.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 8.4 zápisu ze dne 04.04.2006 a bod 8.9 zápisu ze dne 04.04.2006.


7. Přechodná opatření, která omezují volný pohyb pracovníků na trhu práce v EU (rozprava)

Zpráva o přechodných opatření, které omezují volný pohyb pracovníků na trhu práce v Evropské unii [2006/2036(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Csaba Őry (A6-0069/2006)

Vystoupil: Vladimír Špidla (člen Komise).

Csaba Őry uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pierre MOSCOVICI
místopředseda

Vystoupili: Ria Oomen-Ruijten za skupinu PPE-DE, Richard Falbr za skupinu PSE, Jan Jerzy Kułakowski za skupinu ALDE, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Roberts Zīle za skupinu UEN, Derek Roland Clark za skupinu IND/DEM, Marek Aleksander Czarnecki nezařazený, Thomas Mann, Jean Louis Cottigny, Šarūnas Birutis, Jean Lambert, Bairbre de Brún, Jacek Protasiewicz, Karin Jöns, Karin Resetarits, Edit Bauer, Csaba Sándor Tabajdi, Ignasi Guardans Cambó, Mihael Brejc, Harald Ettl, Philip Bushill-Matthews, Ole Christensen, Roselyne Bachelot-Narquin, Stephen Hughes, Rolf Berend, Anna Ibrisagic, Laima Liucija Andrikienė, Czesław Adam Siekierski a Vladimír Špidla.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 5.7 zápisu ze dne 05.04.2006.


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonios TRAKATELLIS
místopředseda

Vystoupil: Christopher Heaton-Harris o lhůtě pro předkládání pozměňovacích návrhů k návrhu harmonogramu na rok 2007.

8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ připojené k zápisu.


8.1. Žádost o konzultaci s Výborem regionů Přírodní katastrofy (požáry, sucha a povodně) - Aspekty regionálního rozvoje (článek 118 jednacího řádu) (hlasování)

Žádost o konzultaci: Přírodní katastrofy (požáry, sucha a povodně) - Aspekty regionálního rozvoje

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

schválen jediným hlasováním


8.2. Žádost o ochranu poslanecké imunity pana Witolda Tomczaka (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti o ochranu poslanecké imunity a výsad pana W. Tomczaka [2005/2129(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Diana Wallis (A6-0084/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2006)0117)


8.3. Směry pro transevropské energetické sítě ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení o společném postoji Rady k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušují rozhodnutí 96/391/ES a rozhodnutí č. 1229/2003/ES [10720/1/2005 - C6-0016/2006 - 2003/0297(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Anne Laperrouze (A6-0071/2006)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P6_TA(2006)0118)


8.4. Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států * (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států [KOM(2006)0032 - C6-0047/2006 - 2006/0010(CNS)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Magda Kósáné Kovács (A6-0086/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2006)0119)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0119)


8.5. Politika hospodářské soutěže (2004) (hlasování)

Zpráva o zprávě Komise o politice hospodářské soutěže v roce 2004 [2005/2209(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Alain Lipietz (A6-0065/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0120)

K hlasování vystoupili:

- před závěrečným hlasováním požádal Alain Lipietz (zpravodaj) o neuvedení svého jména na zprávě a doporučil, aby tato zpráva byla zamítnuta.


8.6. Otevřenost zasedání Rady, pokud jedná v zákonodárné moci (hlasování)

Zpráva o zvláštní zprávě evropského veřejného ochránce práv k návrhu doporučení, který byl předložen Radě Evropské unie k otevřenosti zasedání Rady, pokud jedná v zákonodárné moci (stížnost 2395/2003/GG) [2005/2243(INI)] - Petiční výbor. Zpravodaj: David Hammerstein Mintz (A6-0056/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0121)


8.7. Přístup k textům orgánů a institucí (hlasování)

Zpráva o doporučeních Komisi o přístupu k textům orgánů a institucí [2004/2125(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Michael Cashman (A6-0052/2006)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0122)


8.8. Ministerská konference WTO v Hongkongu (hlasování)

Zpráva o hodnocení jednacího kola z Dohá po konání ministerské konference WTO v Hongkongu [2005/2247(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Georgios Papastamkos (A6-0051/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0123)

K hlasování vystoupili:

- Georgios Papastamkos (zpravodaj) předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 18, který byl přijat.


8.9. Hlavní směry hospodářských politik pro rok 2006 (hlasování)

Zpráva o hospodářské situaci v Evropě: přípravná zpráva o hlavních směrech hospodářské politiky pro rok 2006 [2006/2047(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0077/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0124)


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva Magda Kósáné Kovács - A6-0086/2006

   Andreas Mölzer, Alexander Lambsdorff

Zpráva David Hammerstein Mintz - A6-0056/2006

   Alexander Stubb

Zpráva Georgios Papastamkos - A6-0051/2006

   Andreas Mölzer


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování:

Opravy hlasování jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“ : „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné podobě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická podoba oprav hasování na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

Sdělení o úmyslu hlasovat:

Poslanci vystoupili se sděleními o úmyslu hlasovat (týkajícími se toho, jak nehlasovali)

Zpráva Anne Laperrouze - A6-0071/2006

   - pozměňovací návrh 6

      proti: Claude Turmes

   - pozměňovací návrh 14

      proti: Claude Turmes

Zpráva Alain Lipietz - A6-0065/2006

   - pozměňovací návrh 2

      pro: Alain Lipietz

Zpráva David Hammerstein Mintz - A6-0056/2006

   - bod 20

      proti: Hans-Peter Martin

Zpráva Georgios Papastamkos - A6-0051/2006

   - pozměňovací návrh 9

      pro: Rainer Wieland


(Zasedání, které bylo přerušeno v 12:50, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Josep BORRELL FONTELLES
předseda

11. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.

°
° ° °

Pro připomínku: Fernando Fernández Martín uvedl, že se zúčastnil zasedání, avšak že jeho jméno není uvedeno na prezenční listině (viz bod 1 zápisu ze dne 4. 4. 2006).


12. Pozměněný návrh směrnice o službách na vnitřím trhu a sdělení o směrnici 96/71/ES (Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb) (rozprava)

Sdělení Komise: Pozměněný návrh směrnice o službách na vnitřím trhu a sdělení o směrnici 96/71/ES (Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb)

Charlie McCreevy (člen Komise) a Vladimír Špidla (člen Komise) vystoupili se sdělením.

Vystoupili: Marianne Thyssen za skupinu PPE-DE, Evelyne Gebhardt za skupinu PSE, Toine Manders za skupinu ALDE, Pierre Jonckheer za skupinu Verts/ALE, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Adam Jerzy Bielan za skupinu UEN, Fernand Le Rachinel nezařazený, Malcolm Harbour, Anne Van Lancker, Nathalie Griesbeck, Elisabeth Schroedter, Ria Oomen-Ruijten, Robert Goebbels, Anne E. Jensen, Małgorzata Handzlik, Charlie McCreevy, Vladimír Špidla a Robert Goebbels, který vyádřil lítost s tím, že Rada během rozpravy nevydala své stanovisto ke sdělení Komise.

Rozprava byla uzavřena.


13. Kontrola uplatňování práva Společenství (2003 a 2004) - Zdokonalení tvorby právních předpisů 2004: uplatňování zásady subsidiarity - Zavádění, důsledky a dopady platných právních předpisů v oblasti vnitřního trhu - Strategie zjednodušení právního prostředí (rozprava)

Zpráva o dvacáté první a dvacáté druhé výroční zprávě Komise o kontrole uplatňování práva Společenství (2003 a 2004) [2005/2150(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Monica Frassoni (A6-0089/2006)

Zpráva o zdokonalení tvorby právních předpisů 2004: uplatňování zásady subsidiarity (12. výroční zpráva) [2005/2055(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Bert Doorn (A6-0082/2006)

Zpráva o zavádění, důsledcích a dopadu platných právních předpisů v oblasti vnitřního trhu [2004/2224(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Arlene McCarthy (A6-0083/2006)

Zpráva o strategii zjednodušení právního prostředí [2006/2006(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Giuseppe Gargani (A6-0080/2006)

Monica Frassoni uvedla zprávu (A6-0089/2006).

Bert Doorn uvedl zprávu (A6-0082/2006).

Arlene McCarthy uvedla zprávu (A6-0083/2006).

Klaus-Heiner Lehne (zástupce zpravodaje) uvedl zprávu A6-0080/2006.

Vystoupil: Hans Winkler (úřadující předseda Rady).

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
místopředsedkyně

Vystoupil: José Manuel Barroso (předseda Komise).

Vystoupili: Ieke van den Burg (navrhovatelka výboru ECON) (A6-0082/2006), Pervenche Berès (navrhovatelka výboru ECON) (A6-0080/2006), Eoin Ryan (navrhovatel výboru ECON) (A6-0083/2006), Mihael Brejc, Marie-Line Reynaud (navrhovatelka výboru AFCO) (A6-0080/2006), Diana Wallis (navrhovatelka výboru PETI) (A6-0089/2006), Malcolm Harbour za skupinu PPE-DE, Maria Berger za skupinu PSE, Elizabeth Lynne za skupinu ALDE, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Brian Crowley za skupinu UEN, Jens-Peter Bonde za skupinu IND/DEM, Marek Aleksander Czarnecki nezařazený, Hans Winkler, Alexander Stubb, Béatrice Patrie, Frédérique Ries, Alyn Smith, Jonas Sjöstedt, Konrad Szymański, Johannes Blokland, Bruno Gollnisch, Andreas Schwab, Andrzej Jan Szejna, Karin Riis-Jørgensen, Zita Pleštinská, Manuel Medina Ortega, Zuzana Roithová, Maria Matsouka, Klaus-Heiner Lehne, který se obrátil na Komisi, a Günter Verheugen (místopředseda Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Manuel António dos SANTOS
místopředseda

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 8.17 zápisu ze dne 16.05.2006, bod 8.18 zápisu ze dne 16.05.2006, bod 10.1 zápisu ze dne 16.05.2006 a bod 10.2 zápisu ze dne 16.05.2006.


14. Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Parlament projednal řadu otázek Komisi (B6-0017/2006).

První část

Otázka 40 (Sarah Ludford): Směrnice o praní peněz.

Charlie McCreevy (člen Komise) odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Sarah Ludford a James Hugh Allister.

Otázka 41 (Philip Bushill-Matthews): Protekcionismus některých členských států EU.

Charlie McCreevy odpověděl na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je Philip Bushill-Matthews.

Otázka 42 (Harlem Désir): „Smlouva o prvním zaměstnání“: shoda nebo neshoda se směrnicí 2000/78/ES.

Vladimír Špidla (člen Komise) odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Harlem Désir a Andreas Mölzer.

Druhá část

Otázka 43 (Bart Staes): Hodnocení nařízení (ES) č. 485/2005 – Převod plavidel EU do Indického oceánu.

Joe Borg (člen Komise) odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Bart Staes a Reinhard Rack.

Otázka 44 (Rosa Miguélez Ramos): Zákaz používání tenatových sítí v hlubokých vodách.

Joe Borg odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Rosa Miguélez Ramos a John Purvis.

Otázka 45 (Pedro Guerreiro): Dohoda s Marokem o rybolovu a ochrana legitimních práv obyvatel Sahary.

Joe Borg odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Pedro Guerreiro a Manuel Medina Ortega.

Otázka 46 (Manuel Medina Ortega): Finanční výhled a regionální rozvoj ve velmi vzdálených regionech.

Danuta Hübner (členka Komise) odpověděla na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Manuel Medina Ortega, Piia-Noora Kauppi a Richard Seeber.

Otázka 47 (Dimitrios Papadimoulis): Využití prostředků Společenství a pravidlo „n+2“.

Danuta Hübner odpověděla na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je Dimitrios Papadimoulis.

Autoři otázek 48 59 obdrží písemné odpovědi.

Otázka 60 (Bernd Posselt): Zavedení eura v deseti nových členských státech.

Otázka 61 (Justas Vincas Paleckis): Přistoupení nových členských států Evropské unie do eurozóny.

Joaquín Almunia (člen Komise) odpověděl na otázky a na doplňující otázky, jejichž autorem je Bernd Posselt, Justas Vincas Paleckis, Gábor Harangozó, Reinhard Rack a Danutė Budreikaitė.

Otázka 62 (Brian Crowley): Pakt stability a růstu.

Joaquín Almunia odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Brian Crowley, Piia-Noora Kauppi a Gay Mitchell.

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky na Komisi skončila.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 19:45, pokračovalo v 21:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ingo FRIEDRICH
místopředseda

15. Program "Občané pro Evropu" (2007–2013) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se pro období 2007–2013 stanoví program "Občané pro Evropu" na podporu aktivního evropského občanství [KOM(2005)0116 - C6-0101/2005 - 2005/0041(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Hannu Takkula (A6-0076/2006)

Hannu Takkula uvedl zprávu.

Vystoupil: Ján Figeľ (člen Komise).

Vystoupili: Neena Gill (navrhovatelka výboru BUDG), Giusto Catania (navrhovatel výboru LIBE), Maria da Assunção Esteves (navrhovatelka výboru AFCO), Rolf Berend za skupinu PPE-DE, Emine Bozkurt za skupinu PSE, Karin Resetarits za skupinu ALDE, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, Miguel Portas za skupinu GUE/NGL, Ģirts Valdis Kristovskis za skupinu UEN, Thomas Wise za skupinu IND/DEM, James Hugh Allister nezařazený, Christopher Beazley, Nikolaos Sifunakis, Šarūnas Birutis, Bernat Joan i Marí, Zdzisław Zbigniew Podkański, Alessandro Battilocchio, Doris Pack, Christa Prets, Alfonso Andria, Aldis Kušķis, Maria Badia I Cutchet, Tomáš Zatloukal, Marianne Mikko, Alexander Stubb, Lissy Gröner, Bogusław Sonik a Ján Figeľ.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 5.5 zápisu ze dne 05.04.2006.


16. Evropská hlavní města kultury (2007–2019) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení akce Společenství na podporu projektu Evropské hlavní město kultury pro období 2007–2019 [KOM(2005)0209 - C6-0157/2005 - 2005/0102(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Christa Prets (A6-0061/2006)

Vystoupil: Ján Figeľ (člen Komise).

Christa Prets uvedla zprávu.

Vystoupili: Doris Pack za skupinu PPE-DE, Nikolaos Sifunakis za skupinu PSE, Alfonso Andria za skupinu ALDE, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, Zdzisław Zbigniew Podkański za skupinu UEN, Erna Hennicot-Schoepges, Marios Matsakis, Ljudmila Novak, Bogusław Sonik a Ján Figeľ.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 5.6 zápisu ze dne 05.04.2006.


17. Fluorované skleníkové plyny ***III - Emise z klimatizačních systémů motorových vozidel ***III (rozprava)

Zpráva o společném návrhu schváleném dohodovacím výborem ohledně nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých fluorovaných skleníkových plynech [PE-CONS 3604/2006 – C6-0065/2006 – 2003/0189A(COD)] - Delegace Evropského Parlamentu v dohodovacím výboru - Zpravodajka: Avril Doyle (A6-0087/2006)

Zpráva o společném návrhu schváleném dohodovacím výborem ohledně směrnice Evropského parlamentu a Rady o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS [PE-CONS 3605/2006 – C6-0066/2006 – 2003/0189B(COD)] - Delegace Evropského Parlamentu v dohodovacím výboru - Zpravodajka: Avril Doyle (A6-0090/2006)

Avril Doyle přednesla zprávy.

Vystoupil: Ján Figeľ (člen Komise).

Vystoupili: Avril Doyle, Richard Seeber za skupinu PPE-DE, Dorette Corbey za skupinu PSE, Niels Busk za skupinu ALDE, Caroline Lucas za skupinu Verts/ALE, Jonas Sjöstedt za skupinu GUE/NGL, Jens-Peter Bonde za skupinu IND/DEM, Eija-Riitta Korhola, Eva Lichtenberger, Karin Scheele, Margrete Auken, Carl Schlyter, Avril Doyle, která se obrátila na Komisi, Ján Figeľ a Avril Doyle s otázkou určenou Komisi, na kterou odpověděl Ján Figeľ.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 6.4 zápisu ze dne 06.04.2006 a bod 6.5 zápisu ze dne 06.04.2006.


18. Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 371.581/OJME)


19. Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 23:45.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thyssen, Titford, Titley, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Pozorovatelé

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian

Právní upozornění - Ochrana soukromí