Index 
Jegyzőkönyv
PDF 207kWORD 121k
2006. április 4., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A képviselőcsoportok tagjai
 3.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)
 4.A máltai menekülttáborok helyzete (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 5.Határozat sürgősségi eljárásról
 6.A tagállamok foglalkoztatáspolitikájára vonatkozó iránymutatások * - Átfogó gazdaságpolitikai iránymutatás 2006-ra (vita)
 7.Az Európai Unió munkaerőpiacán a munkavállalók szabad mozgását korlátozó átmeneti rendszer (vita)
 8.Szavazások órája
  
8.1.A Régiók Bizottságának konzultációra irányuló kérelme, amelynek tárgya: Természeti katasztrófák (tűzvész, aszály, árvíz) - Régiófejlesztési kérdések (az Eljárási Szabályzat 118. cikke) (szavazás)
  
8.2.Tomczak úr képviselői mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.3.A transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások ***II (szavazás)
  
8.4.A tagállamok foglalkoztatáspolitikájára vonatkozó iránymutatások * (szavazás)
  
8.5.A Bizottság versenypolitikája (2004) (szavazás)
  
8.6.A jogalkotói minőségében eljáró Tanács üléseinek megnyitása (szavazás)
  
8.7.Az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés (szavazás)
  
8.8.A Kereskedelmi Világszervezet hongkongi miniszteri értekezlete (szavazás)
  
8.9.Átfogó gazdaságpolitikai iránymutatás 2006-ra (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.A belső piacon nyújtott szolgáltatásokról szóló irányelvre vonatkozó módosított javaslat és a 96/71/EK irányelvre vonatkozó közlemény (munkavállalók szolgáltatásnyújtás keretében történő megbízatása) (vita)
 13.A közösségi jog alkalmazásának nyomon követése (2003, 2004) - A jogalkotás minőségének javítása: a szubszidiaritás elvének alkalmazása (2004) - A hatályban lévő belső piaci jogszabályok végrehajtása, következményei és hatása - A szabályozási környezet egyszerűsítésére irányuló stratégia (vita)
 14.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 15.A „Polgárok Európáért” program (2007-2013) ***I (vita)
 16.A Kultúra Európai Fővárosai (2007-2019) ***I (vita)
 17.Fluortartalmú üvegházhatású gázok ***III - A gépjárművek légkondicionáló rendszereiből eredő kibocsátások ***III (vita)
 18.A következő ülés napirendje
 19.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKSÉG: Josep BORRELL FONTELLES
elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05 órakor nyitják meg.

Felszólal: Fernando Fernández Martín aki jelzi, hogy jelen volt a 2006. április 3-i ülésen, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.


2. A képviselőcsoportok tagjai

Az elnök Jens-Peter Bonde, az IND/DEM képviselőcsoport társelnökének levele alapján bejelenti, hogy az IND/DEM képviselőcsoport összetételére vonatkozó, a 2006. március 16-i, keddi ülésen elfogadott közlemény (a 2006. március 16-i jegyzőkönyv 2. pontja) semmisnek és érvénytelennek tekintendő.

Az IND/DEM képviselőcsoport összetétele tehát továbbra is megegyezik a 2006. március 15-e előtti állapottal.


3. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az Eljárási Szabályzat 115. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I. Darfur

- Michael Gahler, Simon Coveney, Bernd Posselt, Maria Martens, Nirj Deva és Charles Tannock, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Darfurról (B6-0250/2006);

- Johan Van Hecke és Fiona Hall, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Darfurról (B6-0251/2006);

- Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken és Angelika Beer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Darfurról (B6-0255/2006);

- Glenys Kinnock és Elena Valenciano Martínez-Orozco, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a darfuri helyzetről (B6-0257/2006);

- Luisa Morgantini és Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az emberi jogok helyzetéről Darfur szudáni régiójában (B6-0260/2006);

- Ģirts Valdis Kristovskis és Eoin Ryan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Darfurról (B6-0267/2006);

II. Irak: asszír közösség, helyzet az iraki börtönökben

- Emma Nicholson of Winterbourne, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az asszír közösségről (B6-0252/2006);

- Angelika Beer, Joost Lagendijk, Cem Özdemir, Kathalijne Maria Buitenweg, Hélène Flautre, Jean Lambert és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az iraki börtönökben fogva tartottak helyzetéről (B6-0256/2006);

- Elena Valenciano Martínez-Orozco, Panagiotis Beglitis és Glyn Ford, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, az iraki börtönökről és az iraki asszír közösségről (B6-0258/2006);

- Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto, André Brie, Tobias Pflüger és Marco Rizzo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a rossz bánásmódról az iraki börtönökben és fogvatartó központokban (B6-0261/2006);

- Charles Tannock, Albert Jan Maat és Bernd Posselt, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Irakról: az iraki asszír közösség és az iraki börtönökben fennálló helyzet (B6-0263/2006);

- Wojciech Roszkowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Irakról: az iraki asszír közösség és az iraki börtönökben fennálló helyzet (B6-0265/2006);

III. Egyiptom: az Ayman Nour ügy   

- Emma Nicholson of Winterbourne és Frédérique Ries, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Egyiptomról (B6-0253/2006);

- Hélène Flautre és Cem Özdemir, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Egyiptomról és az Ayman Nour ügyről (B6-0254/2006);

- Véronique De Keyser és Carlos Carnero González, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Egyiptomról: az Ayman Nour ügy (B6-0259/2006);

- Luisa Morgantini, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az emberi jogokról Egyiptomban, különös tekintettel az Ayman Nour ügyre (B6-0262/2006);

- Edward McMillan-Scott, Charles Tannock és Bernd Posselt, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Egyiptomról: az Ayman Nour ügy (B6-0264/2006);

- Salvatore Tatarella, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Egyiptomról: az Ayman Nour ügy (B6-0266/2006).

A felszólalási időkeretet az Eljárási Szabályzat 142. cikkének megfelelően osztják fel.


4. A máltai menekülttáborok helyzete (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A vita lefolytatásának időpontja: 2006.4.03 (2006.04.03-i jegyzőkönyv 9. pont ).

A vita lezárását követően az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Stefano Zappalà, Simon Busuttil, David Casa és Patrick Gaubert, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, a rendkívüli bevándorlási hullámok kezeléséről (B6-0241/2006);

- Martine Roure és Louis Grech, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a menekültek helyzetéről Máltán (B6-0268/2006);

- Giusto Catania, Kyriacos Triantaphyllides, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tobias Pflüger és Miguel Portas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a menekülttáborok helyzetéről Máltán (B6-0269/2006);

- Jeanine Hennis-Plasschaert, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a menekültek helyzetéről Máltán (B6-0270/2006);

- Jean Lambert, Kathalijne Maria Buitenweg és Hélène Flautre, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a máltai helyzetről (B6-0271/2006);

- Romano Maria La Russa, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a menekültek helyzetéről Máltán (B6-0274/2006).


5. Határozat sürgősségi eljárásról

Sürgősségi eljárásra irányuló kérelem:

- Javaslat tanácsi rendeletre, amelynek tárgya az Európai Közösség és Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötése - [COM(2005)0692 - C6-0040/2006 – 2005/0280(CNS)] - PECH bizottság

Felszólal: Philippe Morillon (a PECH bizottság elnöke), Heinz Kindermann, Carmen Fraga Estévez, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, és Daniel Varela Suanzes-Carpegna (előadó).

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (53 mellette, 127 ellene, 2 tartózkodás).

Sürgősségi eljárásra irányuló kérelem:

- Javaslat tanácsi rendeletre a 2771/75/EGK és a 2777/75/EGK rendelet rendkívüli piactámogatási intézkedések alkalmazása tekintetében történő módosításáról [COM(2006)0153 - C6-0111/2006 - 2006/0055(CNS)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. - AGRI bizottság

Felszólal: Joseph Daul (az AGRI bizottság elnöke).

A sürgősségi eljárásra irányuló kérelmet jóváhagyták.

E napirendi pontot a szerda 2006.4.05 ülés napirendjére tűzték.

A plenáris ülésre benyújtandó módosítások beadási határideje: szerda 2006.4.05, 10.00 óra óra.


6. A tagállamok foglalkoztatáspolitikájára vonatkozó iránymutatások * - Átfogó gazdaságpolitikai iránymutatás 2006-ra (vita)

Jelentés, amelynek tárgya a Tanács határozati javaslata a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról [COM(2006)0032 - C6-0047/2006 - 2006/0010(CNS)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Magda Kósáné Kovács (A6-0086/2006)

Jelentés, amelynek tárgya az európai gazdasági helyzet: előkészítő jelentés a 2006-os átfogó gazdaságpolitikai iránymutatáshoz [2006/2047(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0077/2006)

Felszólal: Günter Verheugen (a Bizottság alelnöke), Joaquín Almunia (a Bizottság tagja) és Vladimír Špidla (a Bizottság tagja).

ELNÖKSÉG: Janusz ONYSZKIEWICZ
alelnök

Magda Kósáné Kovács előterjeszti a jelentést.

José Manuel García-Margallo y Marfil előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Ana Mato Adrover, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Udo Bullmann, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Margarita Starkevičiūtė, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Elisabeth Schroedter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ilda Figueiredo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eoin Ryan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Derek Roland Clark, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Jana Bobošíková, független, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Wolf Klinz, Jiří Maštálka, Guntars Krasts, Johannes Blokland, Hans-Peter Martin, Othmar Karas, Pervenche Berès, Danutė Budreikaitė, Konrad Szymański, Georgios Karatzaferis, Sergej Kozlík, Ján Hudacký, Zita Gurmai, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Leopold Józef Rutowicz, Gunnar Hökmark, Dariusz Rosati, Andreas Schwab, Alejandro Cercas, Manuel António dos Santos és Günter Verheugen.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.04.04-i jegyzőkönyv 8.4. pont és 2006.04.04-i jegyzőkönyv 8.9. pont .


7. Az Európai Unió munkaerőpiacán a munkavállalók szabad mozgását korlátozó átmeneti rendszer (vita)

Jelentés az Európai Unió munkaerőpiacán a munkavállalók szabad mozgását korlátozó átmeneti rendszerről [2006/2036(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Csaba Őry (A6-0069/2006)

Felszólal: Vladimír Špidla (a Bizottság tagja).

Csaba Őry előterjeszti a jelentést.

ELNÖKSÉG: Pierre MOSCOVICI
alelnök

Felszólal: Ria Oomen-Ruijten, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Richard Falbr, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Jan Jerzy Kułakowski, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Elisabeth Schroedter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Roberts Zīle, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Derek Roland Clark, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Marek Aleksander Czarnecki, független, Thomas Mann, Jean Louis Cottigny, Šarūnas Birutis, Jean Lambert, Bairbre de Brún, Jacek Protasiewicz, Karin Jöns, Karin Resetarits, Edit Bauer, Csaba Sándor Tabajdi, Ignasi Guardans Cambó, Mihael Brejc, Harald Ettl, Philip Bushill-Matthews, Ole Christensen, Roselyne Bachelot-Narquin, Stephen Hughes, Rolf Berend, Anna Ibrisagic, Laima Liucija Andrikienė, Czesław Adam Siekierski és Vladimír Špidla.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.04.05-i jegyzőkönyv 5.7. pont .


ELNÖKSÉG: Antonios TRAKATELLIS
alelnök

Felszólal: Christopher Heaton-Harris a 2007-re szóló ütemtervben a módosítások benyújtására megszabott határidőről.

8. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.


8.1. A Régiók Bizottságának konzultációra irányuló kérelme, amelynek tárgya: Természeti katasztrófák (tűzvész, aszály, árvíz) - Régiófejlesztési kérdések (az Eljárási Szabályzat 118. cikke) (szavazás)

Konzultációra irányuló kérelem, amelynek tárgya: Természeti katasztrófák (tűzvész, aszály, árvíz) - Régiófejlesztési kérdédek

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

Egyetlen szavazással jóváhagyva.


8.2. Tomczak úr képviselői mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés Tomczak úr képviselői mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről [2005/2129(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Diana Wallis (A6-0084/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2006)0117)


8.3. A transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra, amelynek tárgya a Tanács közös álláspontja a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások megállapításáról és a 96/391/EK és az 1229/2003/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel [10720/1/2005 - C6-0016/2006 - 2003/0297(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Anne Laperrouze (A6-0071/2006)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Módosítással jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA(2006)0118)


8.4. A tagállamok foglalkoztatáspolitikájára vonatkozó iránymutatások * (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a Tanács határozati javaslata a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról [COM(2006)0032 – C6-0047/2006 - 2006/0010(CNS)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Magda Kósáné Kovács (A6-0086/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2006)0119)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2006)0119)


8.5. A Bizottság versenypolitikája (2004) (szavazás)

Jelentés A Bizottság 2004-es versenypolitkáról szóló jelentése [2005/2209(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Alain Lipietz (A6-0065/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0120)

Felszólalások a szavazásról:

- A zárószavazás előtt, Alain Lipietz (előadó) kéri, hogy a nevét vegyék le a jelentésről, és a jelentés elutasítása mellett érvel.


8.6. A jogalkotói minőségében eljáró Tanács üléseinek megnyitása (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Ombudsman külön jelentése az EU Tanácsához intézett ajánlástervezet nyomán a Tanács azon üléseinek a nyilvánosság számára történő megnyitásáról, amikor a Tanács jogalkotóként jár el (2395/2003/GG számú panasz) [2005/2243(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: David Hammerstein Mintz (A6-0056/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0121)


8.7. Az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés (a Bizottságnak szóló ajánlásokkal) [2004/2125(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Michael Cashman (A6-0052/2006)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0122)


8.8. A Kereskedelmi Világszervezet hongkongi miniszteri értekezlete (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a dohai forduló értékelése a Kereskedelmi Világszervezet hongkongi miniszteri értekezletét követően [2005/2247(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Georgios Papastamkos (A6-0051/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0123)

Felszólalások a szavazásról:

- Georgios Papastamkos (előadó) szóbeli módosító javaslatot tett a (18) bekezdéshez, amelyet elfogadtak.


8.9. Átfogó gazdaságpolitikai iránymutatás 2006-ra (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai gazdasági helyzet: előkészítő jelentés a 2006-os átfogó gazdaságpolitikai iránymutatáshoz [2006/2047(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0077/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0124)


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az Eljárási Szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Magda Kósáné Kovács -jelentés - A6-0086/2006

   Andreas Mölzer, Alexander Lambsdorff

David Hammerstein Mintz -jelentés - A6-0056/2006

   Alexander Stubb

Georgios Papastamkos -jelentés - A6-0051/2006

   Andreas Mölzer


10. Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Szavazatok helyesbítései:

A szavazatok helyesbítései az alábbi weboldalon találhatók: “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a “Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazatok helyesbítéseinek listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Szavazási szándékok:

A következő (le nem adott szavazatokra vonatkozó) szavazási szándékokat juttatták kifejezésre:

Anne Laperrouze -jelentés - A6-0071/2006

- módosítás: 6

   ellene Claude Turmes

- módosítás: 14

   ellene: Claude Turmes

Alain Lipietz -jelentés - A6-0065/2006

- módosítás: 2

   mellette: Alain Lipietz

David Hammerstein Mintz -jelentés - A6-0056/2006

- bekezdés: 20

   ellene: Hans-Peter Martin

Georgios Papastamkos -jelentés - A6-0051/2006

- módosítás: 9

   mellette: Rainer Wieland


(A 12.50 órakor megszakított ülést 15.05 órakor folytatják.)

ELNÖKSÉG: Josep BORRELL FONTELLES
elnök

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

°
° ° °

Emlékeztetőül: Fernando Fernández Martín közli, hogy jelen volt, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven (lásd a 2006. április 4-i Jegyzőkönyv 1. pontját).


12. A belső piacon nyújtott szolgáltatásokról szóló irányelvre vonatkozó módosított javaslat és a 96/71/EK irányelvre vonatkozó közlemény (munkavállalók szolgáltatásnyújtás keretében történő megbízatása) (vita)

A Bizottság közleménye: A belső piacon nyújtott szolgáltatásokról szóló irányelvre vonatkozó módosított javaslat és a 96/71/EK irányelvre voantkozó közlemény (munkavállalók szolgáltatásnyújtás keretében történő megbízatása)

Charlie McCreevy (a Bizottság tagja) és Vladimír Špidla (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Marianne Thyssen, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Evelyne Gebhardt, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Toine Manders, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Pierre Jonckheer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Francis Wurtz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Adam Jerzy Bielan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Fernand Le Rachinel, független, Malcolm Harbour, Anne Van Lancker, Nathalie Griesbeck, Elisabeth Schroedter, Ria Oomen-Ruijten, Robert Goebbels, Anne E. Jensen, Małgorzata Handzlik, Charlie McCreevy, Vladimír Špidla és Robert Goebbels, aki azt kívánja, hogy a Tanács nyilvánítson véleményt a vita során.

A vitát berekesztik.


13. A közösségi jog alkalmazásának nyomon követése (2003, 2004) - A jogalkotás minőségének javítása: a szubszidiaritás elvének alkalmazása (2004) - A hatályban lévő belső piaci jogszabályok végrehajtása, következményei és hatása - A szabályozási környezet egyszerűsítésére irányuló stratégia (vita)

Jelentés, a közösségi jog alkalmazásának nyomon követéséről szóló 21. és 22. éves bizottsági jelentésről (2003 és 2004) [2005/2150(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Monica Frassoni (A6-0089/2006)

Jelentés a jogalkotás minőségének javításáról (2004): a szubszidiaritás elvének alkalmazása - 12. éves jelentés [2005/2055(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Bert Doorn (A6-0082/2006)

Jelentés, amelynek tárgya a hatályban lévő belső piaci jogszabályok végrehajtása, következményei és hatása [2004/2224(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Arlene McCarthy (A6-0083/2006)

Jelentés, amelynek tárgya a szabályozási környezet egyszerűsítésére irányuló stratégia [2006/2006(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Giuseppe Gargani (A6-0080/2006)

Monica Frassoni előterjeszti a jelentést (A6-0089/2006).

Bert Doorn előterjeszti a jelentést (A6-0082/2006).

Arlene McCarthy előterjeszti a jelentést (A6-0083/2006).

Klaus-Heiner Lehne (helyettes előadó) előterjeszti a jelentést. A6-0080/2006.

Felszólal: Hans Winkler (a Tanács soros elnöke).

ELNÖKSÉG: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
alelnök

Felszólal: José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke).

Felszólal: Ieke van den Burg (az ECON bizottság véleményének előadója) (A6-0082/2006), Pervenche Berès (az ECON bizottság véleményének előadója) (A6-0080/2006), Eoin Ryan (az ECON bizottság véleményének előadója) (A6-0083/2006), Mihael Brejc, Marie-Line Reynaud (az AFCO bizottság véleményének előadója) (A6-0080/2006), Diana Wallis (a PETI bizottság véleményének előadója) (A6-0089/2006), Malcolm Harbour, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Maria Berger, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Elizabeth Lynne, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Monica Frassoni, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Erik Meijer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Brian Crowley, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Jens-Peter Bonde, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Marek Aleksander Czarnecki, független, Hans Winkler, Alexander Stubb, Béatrice Patrie, Frédérique Ries, Alyn Smith, Jonas Sjöstedt, Konrad Szymański, Johannes Blokland, Bruno Gollnisch, Andreas Schwab, Andrzej Jan Szejna, Karin Riis-Jørgensen, Zita Pleštinská, Manuel Medina Ortega, Zuzana Roithová, Maria Matsouka, Klaus-Heiner Lehne, aki a Bizottsághoz intézi szavait, és Günter Verheugen (a Bizottság alelnöke).

ELNÖKSÉG: Manuel António dos SANTOS
alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.05.16-i jegyzőkönyv 8.17. pont , 2006.05.16-i jegyzőkönyv 8.18. pont , 2006.05.16-i jegyzőkönyv 10.1. pont és 2006.05.16-i jegyzőkönyv 10.2. pont .


14. Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Bizottsághoz intézett kérdést megvizsgál (B6-0017/2006).

Első rész

40. kérdés (Sarah Ludford): A pénzmosásról szóló irányelv.

Charlie McCreevy (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Sarah Ludford és James Hugh Allister kiegészítő kérdéseire.

41. kérdés (Philip Bushill-Matthews): Protekcionizmus az Európai Unió egyes tagállamaiban.

Charlie McCreevy válaszol a kérdésre, illetve Philip Bushill-Matthews kiegészítő kérdésére.

42. kérdés (Harlem Désir): „Első munkafelvételi szerződés” - összhang vagy ütközés a 2000/78/EK irányelvvel.

Vladimír Špidla (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Harlem Désir és Andreas Mölzer kiegészítő kérdéseire.

Második rész

43. kérdés (Bart Staes): A 485/2005/EK rendelet értékelése - Európai hajók átirányítása az Indiai-óceánra.

Joe Borg (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Bart Staes és Reinhard Rack kiegészítő kérdéseire.

44. kérdés (Rosa Miguélez Ramos): Fenékvonó hálók betiltása.

Joe Borg válaszol a kérdésre, illetve Rosa Miguélez Ramos és John Purvis kiegészítő kérdéseire.

45. kérdés (Pedro Guerreiro): Halászati megállapodás Marokkóval és a szahravi nép törvényes jogainak védelme.

Joe Borg válaszol a kérdésre, illetve Pedro Guerreiro és Manuel Medina Ortega kiegészítő kérdéseire.

46. kérdés (Manuel Medina Ortega): Pénzügyi lehetőségek és regionális fejlesztés a legkülső területi övezetekben.

Danuta Hübner (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Manuel Medina Ortega, Piia-Noora Kauppi és Richard Seeber kiegészítő kérdéseire.

47. kérdés (Dimitrios Papadimoulis): A közösségi költségvetési előirányzatok felhasználása és az úgynevezett „n+2” szabály.

Danuta Hübner válaszol a kérdésre, illetve Dimitrios Papadimoulis kiegészítő kérdésére.

A 48-59. kérdésekre írásban válaszolnak majd.

60. kérdés (Bernd Posselt): Az euró bevezetése az új tagállamokban.

61. kérdés (Justas Vincas Paleckis): Az új tagállamok felvétele az euró-övezetbe.

Joaquín Almunia (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre, illetve Bernd Posselt, Justas Vincas Paleckis, Gábor Harangozó, Reinhard Rack és Danutė Budreikaitė kiegészítő kérdéseire.

62. kérdés (Brian Crowley): Stabilitási és növekedési paktum.

Joaquín Almunia válaszol a kérdésre, illetve Brian Crowley, Piia-Noora Kauppi és Gay Mitchell kiegészítő kérdéseire.

Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdések írásban kerülnek megválaszolásra (lásd a szó szerinti jegyzőkönyv mellékletét).

A Bizottsághoz intézett kérdések órája lezárva.


(A 19.45 órakor megszakított ülést 21.05 órakor folytatják.)

ELNÖKSÉG: Ingo FRIEDRICH
alelnök

15. A „Polgárok Európáért” program (2007-2013) ***I (vita)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács határozati javaslatára a 2007-2013. évi, aktív európai polgárságot támogató "Polgárok Európáért" című program létrehozásáról [COM(2005)0116 - C6-0101/2005 - 2005/0041(COD)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Hannu Takkula (A6-0076/2006)

Hannu Takkula előterjeszti a jelentést

Felszólal: Ján Figeľ (a Bizottság tagja).

Felszólal: Neena Gill (a BUDG bizottság véleményének előadója), Giusto Catania (a LIBE bizottság véleményének előadója), Maria da Assunção Esteves (az AFCO bizottság véleményének előadója), Rolf Berend, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Emine Bozkurt, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Karin Resetarits, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helga Trüpel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Miguel Portas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ģirts Valdis Kristovskis, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Thomas Wise, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, James Hugh Allister, független, Christopher Beazley, Nikolaos Sifunakis, Šarūnas Birutis, Bernat Joan i Marí, Zdzisław Zbigniew Podkański, Alessandro Battilocchio, Doris Pack, Christa Prets, Alfonso Andria, Aldis Kušķis, Maria Badia I Cutchet, Tomáš Zatloukal, Marianne Mikko, Alexander Stubb, Lissy Gröner, Bogusław Sonik és Ján Figeľ.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.04.05-i jegyzőkönyv 5.5. pont .


16. A Kultúra Európai Fővárosai (2007-2019) ***I (vita)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozatára a Kultúra Európai Fővárosa eseménysorozat 2007-2019 évekre szóló közösségi cselekvési programjának megállapításáról [COM(2005)0209 - C6-0157/2005 - 2005/0102(COD)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Christa Prets (A6-0061/2006)

Felszólal: Ján Figeľ (a Bizottság tagja).

Christa Prets előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Doris Pack, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Nikolaos Sifunakis, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Alfonso Andria, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helga Trüpel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Zdzisław Zbigniew Podkański, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Erna Hennicot-Schoepges, Marios Matsakis, Ljudmila Novak, Bogusław Sonik és Ján Figeľ.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.04.05-i jegyzőkönyv 5.6. pont .


17. Fluortartalmú üvegházhatású gázok ***III - A gépjárművek légkondicionáló rendszereiből eredő kibocsátások ***III (vita)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Parlament és a Tanács rendelete az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról: az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezet [PE-CONS 3604/2006 – C6-0065/2006 – 2003/0189A(COD)] - A Parlament egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége - Előadó: Avril Doyle (A6-0087/2006)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Parlament és a Tanács irányelve a gépjárművek légkondicionáló rendszereiből eredő kibocsátásokról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról: az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezet [PE-CONS 3605/2006 – C6-0066/2006 – 2003/0189B(COD)] - A Parlament egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége - Előadó: Avril Doyle (A6-0090/2006)

Avril Doyle előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Ján Figeľ (a Bizottság tagja).

Felszólal: Avril Doyle, Richard Seeber, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Dorette Corbey, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Niels Busk, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Caroline Lucas, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jonas Sjöstedt, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jens-Peter Bonde, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Eija-Riitta Korhola, Eva Lichtenberger, Karin Scheele, Margrete Auken, Carl Schlyter, Avril Doyle, aki a Bizottsághoz intézi szavait, Ján Figeľ és Avril Doyle, aki kérdést tesz fel a Bizottsághoz, amelyre Ján Figeľ válaszol.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.04.06-i jegyzőkönyv 6.4. pont és 2006.04.06-i jegyzőkönyv 6.5. pont .


18. A következő ülés napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították ("Napirend" dokumentum PE 371.581/OJME).


19. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.45 órakor berekesztik.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thyssen, Titford, Titley, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka,

Megfigyelők

Abadjiev Dimitar, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat