Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2006 m. balandžio 5 d. - Strasbūras

4. Europos Vadovų Tarybos rezultatai. Lisabonos strategija (diskusijos)
Stenograma

Europos Vadovų Tarybos pranešimas ir Komisijos pareiškimas: Europos Vadovų Tarybos rezultatai. Lisabonos strategija.

Wolfgang Schüssel (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) pristatė pranešimą, o José Manuel Barroso (Komisijos Pirmininkas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Hans-Gert Poettering PPE-DE frakcijos vardu, Martin Schulz PSE frakcijos vardu, Graham Watson ALDE frakcijos vardu ir Pierre Jonckheer Verts/ALE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Ilda Figueiredo GUE/NGL frakcijos vardu, Brian Crowley UEN frakcijos vardu, Georgios Karatzaferis IND/DEM frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Leopold Józef Rutowicz, Othmar Karas, Hannes Swoboda, Alexander Lambsdorff, Claude Turmes, Helmuth Markov, Johannes Blokland, Jana Bobošíková, João de Deus Pinheiro, Bernard Poignant, Dimitrios Papadimoulis, Nils Lundgren, Philip Claeys, Alejo Vidal-Quadras Roca, Enrique Barón Crespo, Sergej Kozlík, Timothy Kirkhope, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Markus Ferber, Wolfgang Schüssel ir José Manuel Barroso.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 11.30 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 11.35 val.)

Teisinė informacija - Privatumo politika