Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 5. april 2006 - Strasbourg

5.1. Mødekalender 2007
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Kalenderen for Parlamentets mødeperioder – 2007: se forslaget fra formandskonferencen (punkt 4 i protokollen af 03.04.2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

Kalenderen for mødeperioderne i 2007 blev fastlagt som følger:

15.-18. januar

31. januar-1. februar

12.-15. februar

12.-15. marts

28.-29. marts

23.-26. april

9.-10. maj

21.-24. maj

6.-7. juni

18.-21. juni

9.-12. juli

3.-6. september

24.-27. september

10.-11. oktober

22.-25. oktober

12.-15. november

28.-29. november

10.-13. december.

Indlæg inden afstemningen:

Edith Mastenbroek havde på grundlag af forretningsordenens artikel 170, stk. 4, stillet forslag om at udsætte afstemningen om mødekalenderen og havde på grundlag af forretningsordenens artikel 150, stk. 3, anmodet om en forlængelse af fristen for ændringsforslag. Gary Titley og Daniel Cohn-Bendit var kommet med indlæg om dette spørgsmål.

Parlamentet havde forkastet forslaget ved elektronisk afstemning (214 for, 336 mod, 50 hverken/eller).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik