Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 5 april 2006 - Strasbourg

5.1. Europaparlamentets sammanträdeskalender – 2007
Fullständigt förhandlingsreferat

Europaparlamentets sammanträdeskalender – 2007: se talmanskonferensens förslag (punkt 4 i protokollet av den 03.04.2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Sammanträdeskalendern för 2007 fastställdes till följande datum:

15–18 januari

31 januari – 1 februari

12–15 februari

12–15 mars

28–29 mars

23–26 april

9–10 maj

21–24 maj

6–7 juni

18–21 juni

9–12 juli

3–6 september

24–27 september

10–11 oktober

22–25 oktober

12–15 november

28–29 november

10–13 december

Inlägg före omröstningen:

Edith Mastenbroek begärde på grundval av artikel 170.4 i arbetsordningen att omröstningen om sammanträdeskalendern skulle skjutas upp och, på grundval av artikel 150.3 i arbetsordningen, att tidsfristen för ingivande av ändringsförslag skulle hävas. Gary Titley och Daniel Cohn-Bendit yttrade sig om denna begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom elektronisk omröstning (214 för, 336 emot, 50 nedlagda röster).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy