Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 5. april 2006 - Strasbourg

8. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser:

”Stemmerettelser” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Officielle Tidende.

- Mario Mauro havde fået til opgave på vegne af formanden officielt at modtage Maltas præsident og havde derfor ikke haft mulighed for at deltage i den første afstemning.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik