Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 5. huhtikuuta 2006 - Strasbourg

13. Toimenpiteet tieturvallisuuden (SAFETY) ja turvatoimien parantamiseksi liikennealalla, rahoitus mukaan lukien (SECURITY) (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Toimenpiteet tieturvallisuuden (SAFETY) ja turvatoimien parantamiseksi liikennealalla, rahoitus mukaan lukien (SECURITY)

Hubert Gorbach (neuvoston puheenjohtaja) ja Jacques Barrot (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Georg Jarzembowski PPE-DE-ryhmän puolesta, Saïd El Khadraoui PSE-ryhmän puolesta ja Paolo Costa ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Puheenvuorot: Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Reinhard Rack, Jörg Leichtfried, Hubert Gorbach ja Jacques Barrot.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö