Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 5 kwietnia 2006 r. - Strasburg

13. Środki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach (SAFETY) oraz środki bezpieczeństwa w sektorze transportu, w tym ich finansowanie (SECURITY) (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Środki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach (SAFETY) oraz środki bezpieczeństwa w sektorze transportu, w tym ich finansowanie (SECURITY)

Hubert Gorbach (urzędujący Przewodniczący Rady) i Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Georg Jarzembowski w imieniu grupy PPE-DE, Saïd El Khadraoui w imieniu grupy PSE, i Paolo Costa w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Reinhard Rack, Jörg Leichtfried, Hubert Gorbach i Jacques Barrot.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności