Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 5 april 2006 - Strasbourg

13. Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten (SAFETY) och säkerhetsåtgärder inom transportsektorn samt deras finansiering (SECURITY) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten (SAFETY) och säkerhetsåtgärder inom transportsektorn samt deras finansiering (SECURITY)

Hubert Gorbach (rådets tjänstgörande ordförande) och Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, Saïd El Khadraoui för PSE-gruppen, och Paolo Costa för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Vice talman

Talare: Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Reinhard Rack, Jörg Leichtfried, Hubert Gorbach och Jacques Barrot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy