Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 5. april 2006 - Strasbourg

14. Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
Dobesedni zapis

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Svetu (B6-0017/2006).

Prvi del

Vprašanje 1 (Bogusław Sonik): Kršitve svobode vesti in vere na Kitajskem

Hans Winkler (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Filip Kaczmarek (namesto vlagatelja), Paulo Casaca in James Hugh Allister.

Vprašanje 2 (Dimitrios Papadimoulis): Nezakonito prisluškovanje telefonskim pogovorom

Hans Winkler je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Dimitrios Papadimoulis, Justas Vincas Paleckis in Richard Seeber.

Vprašanje 3 (Panagiotis Beglitis): Nova doktrina nacionalne varnosti v Turčiji in protokol k carinski uniji EU-Turčija

Hans Winkler je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Panagiotis Beglitis in Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Vprašanje 4 (Paulo Casaca): Preganjanje zagovornika človekovih pravic Muhamada Mugrabyja

Hans Winkler je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Paulo Casaca in Panagiotis Beglitis.

Vprašanje 5 (Georgios Toussas): Kršitve človekovih pravic v Guantanamu

Hans Winkler je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Athanasios Pafilis (namesto vlagatelja), Elizabeth Lynne in Piia-Noora Kauppi.

Drugi del

Vprašanje 6 (Robert Evans): Nadomestila za potnike
Vprašanje 7 (Eoin Ryan): Pravice letalskih potnikov

Hubert Gorbach (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Robert Evans, Paul Rübig, Reinhard Rack in Elizabeth Lynne.

Vprašanje 8 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Financiranje vseevropskih prometnih omrežij
Vprašanje 9 (Bernd Posselt): "Evropske magistrale" in bazni predor skozi Brenner
Vprašanje 10 (Stanisław Jałowiecki): Izvajanje projektov TEN-T

Hubert Gorbach je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Bernd Posselt, Stanisław Jałowiecki, Paul Rübig, Piia-Noora Kauppi in Othmar Karas.

Govorila sta Manolis Mavrommatis in Gay Mitchell o organiziranju časa za vprašanja.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej Prilogo k Dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Svetu se je zaključil.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov