Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Απριλίου 2006 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Υποδοχή
 3.Κατάσταση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές (συζήτηση)
 4.Αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου - Στρατηγική της Λισαβόνας (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Χρονοδιάγραμμα 2007
  
5.2.Κοινή αξιοποίηση των αξιωματικών συνδέσμων που τοποθετούνται στο εξωτερικό από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου των κρατών μελών * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.3.Φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου ***III (ψηφοφορία)
  
5.4.Εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων ***III (ψηφοφορία)
  
5.5.Πρόγραμμα "Πολίτες για την Ευρώπη" (2007-2013) ***I (ψηφοφορία)
  
5.6.Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης (2007-2019) ***I (ψηφοφορία)
  
5.7.Το μεταβατικό καθεστώς που περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στις αγορές εργασίας της ΕΕ (ψηφοφορία)
 6.Πανηγυρική συνεδρίαση - Μάλτα
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τις εκλογές στο Ισραήλ (συζήτηση)
 11.Εκλογές στη Λευκορωσία (συζήτηση)
 12.Εκλογές στην Ουκρανία (συζήτηση)
 13.Μέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας (SAFETY) και μέτρα ασφάλειας στον τομέα των μεταφορών, περιλαμβανομένης της χρηματοδότησής τους (SECURITY) (συζήτηση)
 14.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 15.Παγκόσμια Ημέρα Υγείας (συζήτηση)
 16.Έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς (πτηνοτροφικός τομέας) * (συζήτηση)
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (155 kb) Κατάσταση παρόντων (63 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (108 kb) Κατάσταση παρόντων (24 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (172 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (452 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (212 kb) Κατάσταση παρόντων (85 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (128 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (218 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου