Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 5 april 2006 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Welkomstwoord
 3.Stand van de onderhandelingen inzake de financiële vooruitzichten (debat)
 4.Resultaten van de Europese Raad - Strategie van Lissabon (debat)
 5.Stemmingen
  
5.1.Vergaderrooster 2007
  
5.2.Gezamenlijk gebruik van verbindingsofficieren die gedetacheerd zijn door de rechtshandhavende autoriteiten van de lidstaten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
5.3.Gefluoreerde broeikasgassen ***III (stemming)
  
5.4.Emissies van klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen ***III (stemming)
  
5.5.Programma "Burgers voor Europa" (2007-2013) ***I (stemming)
  
5.6.Culturele Hoofdstad van Europa (2007 - 2019) ***I (stemming)
  
5.7.Overgangsregeling die het vrij verkeer van werknemers op de arbeidsmarkten van de Europese Unie beperkt (stemming)
 6.Plechtige vergadering - Malta
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Situatie in het Midden-Oosten als gevolg van de verkiezingen in Israël (debat)
 11.Verkiezingen in Wit-Rusland (debat)
 12.Verkiezingen in Oekraïne (debat)
 13.Maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid (SAFETY) en veiligheidsmaatregelen in de vervoerssector, met inbegrip van de financiering ervan (SECURITY) (debat)
 14.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 15.Wereldgezondheidsdag (debat)
 16.Buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt (pluimveesector) * (debat)
 17.Agenda van de volgende vergadering
 18.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (140 kb) Presentielijst (63 kb)       
 
Notulen (106 kb) Presentielijst (24 kb) Stemmingsuitslagen (141 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (462 kb) 
 
Notulen (203 kb) Presentielijst (68 kb) Stemmingsuitslagen (120 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (212 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid