Seznam 
Zápis
PDF 192kWORD 101k
Středa, 5. dubna 2006 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Přivítání
 3.Stav vyjednávání o finančním výhledu (rozprava)
 4.Výsledky Evropské rady - Lisabonská strategie (rozprava)
 5.Hlasování
  
5.1.Harmonogram dílčích zasedání na rok 2007
  
5.2.Společné využívání styčných důstojníků vyslaných do zahraničí donucovacími orgány členských států * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.3.Fluorované skleníkové plyny ***III (hlasování)
  
5.4.Emise z klimatizačních systémů motorových vozidel ***III (hlasování)
  
5.5.Program "Občané pro Evropu" (2007–2013) ***I (hlasování)
  
5.6.Evropská hlavní města kultury (2007–2019) ***I (hlasování)
  
5.7.Přechodná opatření, která omezují volný pohyb pracovníků na trhu práce v EU (hlasování)
 6.Slavnostní zasedání - Malta
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 10.Situace na Blízkém východě po volbách v Izraeli (rozprava)
 11.Volby v Bělorusku (rozprava)
 12.Volby na Ukrajině (rozprava)
 13.Opatření s ohledem na zvýšení bezpečnosti dopravy (SAFETY) a opatření bezpečnosti v ochraně dopravy, včetně financování (SECURITY) (rozprava)
 14.Doba vyhrazená pro otázky (Rada)
 15.Světový den zdraví (rozprava)
 16.Výjimečná opatření na podporu trhu (drůbežářské odvětví) * (rozprava)
 17.Pořad jednání příštího zasedání
 18.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Josep BORRELL FONTELLES
předseda

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Přivítání

Předseda jménem Parlamentu přivítal pana Aljaksandra Milinkeviče, vůdce demokratické opozice a kandidáta na prezidenta Běloruska, který je přítomen na galerii pro oficiální návštěvy.


3. Stav vyjednávání o finančním výhledu (rozprava)

Prohlášení předsedy Evropského parlamentu: Stav vyjednávání o finančním výhledu

Josep Borrell Fontelles (předseda) učinil prohlášení.

Vystoupil: Reimer Böge, zpravodaj za výbor BUDG, o interinstitucionální dohodě a finančním výhledu 2007-2013.

Vystoupil José Manuel Barroso (předseda Komise).

Vystoupili: Hans-Gert Poettering za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Wojciech Roszkowski za skupinu UEN, Nigel Farage za skupinu IND/DEM, Jean-Claude Martinez nezařazený a Josep Borrell Fontelles na závěr rozpravy.

Rozprava byla uzavřena.


4. Výsledky Evropské rady - Lisabonská strategie (rozprava)

Zpráva Evropské rady a prohlášení Komise: Výsledky Evropské rady - Lisabonská strategie

Wolfgang Schüssel (úřadující předseda Rady) představil zprávu a José Manuel Barroso (předseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Hans-Gert Poettering za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, a Pierre Jonckheer za skupinu Verts/ALE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

Vystoupili: Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Brian Crowley za skupinu UEN, Georgios Karatzaferis za skupinu IND/DEM, Leopold Józef Rutowicz nezařazený, Othmar Karas, Hannes Swoboda, Alexander Lambsdorff, Claude Turmes, Helmuth Markov, Johannes Blokland, Jana Bobošíková, João de Deus Pinheiro, Bernard Poignant, Dimitrios Papadimoulis, Nils Lundgren, Philip Claeys, Alejo Vidal-Quadras, Enrique Barón Crespo, Sergej Kozlík, Timothy Kirkhope, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Markus Ferber, Wolfgang Schüssel a José Manuel Barroso.

Rozprava byla uzavřena.

(Zasedání bylo přerušeno v 11:30 před hlasováním a pokračovalo v 11:35)


PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

5. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ připojené k zápisu.


5.1. Harmonogram dílčích zasedání na rok 2007

Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu – 2007: viz návrhy Konference předsedů (bod 4 zápisu ze dne 03.04.2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

Časový harmonogram dílčích zasedání na rok 2007 je stanoven následovně:

15. až 18. ledna

31. ledna a 1. února

12. 15. února

12. 15. března

28 a 29. března

23. 26. dubna

9. a 10. května

21. 24. května

6. a 7. června

18. až 21. června

9. až 12. července

3. až 6. září

24. až 27. září

10. a 11. října

22. až 25. října

12. až 15. listopadu

28. a 29. listopadu

10. do 13. prosince

Vystoupili před hlasováním:

Edith Mastenbroek v souladu s čl. 170 odst. 4 jednacího řádu požádala o přeložení hlasování o harmonogramu a v souladu s čl. 150 odst. 3 o stanovení nové lhůty pro předkládání pozměňovacích návrhů. K této žádosti vystoupili: Gary Titley a Daniel Cohn-Bendit.

Parlament žádost zamítl EH (214 pro, 336 proti, 50 se zdrželo hlasování).


5.2. Společné využívání styčných důstojníků vyslaných do zahraničí donucovacími orgány členských států * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o podnětu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska s ohledem na přijetí rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2003/170/SVV o společném využívání styčných důstojníků vyslaných do zahraničí donucovacími orgány členských států [10706/2005 - C6-0255/2005 - 2005/0808(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Martine Roure (A6-0064/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

INICIATIVA, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2006)0126)


5.3. Fluorované skleníkové plyny ***III (hlasování)

Zpráva o společném návrhu schváleném dohodovacím výborem ohledně nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých fluorovaných skleníkových plynech [PE-CONS 3604/2006 – C6-0065/2006 – 2003/0189A(COD)] - Delegace Evropského Parlamentu v dohodovacím výboru - Zpravodajka: Avril Doyle (A6-0087/2006)

SPOLEČNÝ NÁVRH

Vystoupili: Avril Doyle (zpravodajka), která v souladu s čl. 170 odst. 4 jednacího řádu požádala o odložení hlasování, a Hannes Swoboda za skupinu PSE o této žádosti.

Parlament žádost schválil.


5.4. Emise z klimatizačních systémů motorových vozidel ***III (hlasování)

Zpráva o společném návrhu schváleném dohodovacím výborem ohledně směrnice Evropského parlamentu a Rady o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS [PE-CONS 3605/2006 – C6-0066/2006 – 2003/0189B(COD)] - Delegace Evropského Parlamentu v dohodovacím výboru - Zpravodajka:- Avril Doyle (A6-0090/2006)

SPOLEČNÝ NÁVRH

Vystoupila Avril Doyle (zpravodajka), která v souladu s čl. 170 odst. 4 jednacího řádu požádala o odložení hlasování.

Parlament žádost schválil.


5.5. Program "Občané pro Evropu" (2007–2013) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se pro období 2007–2013 stanoví program "Občané pro Evropu" na podporu aktivního evropského občanství [KOM(2005)0116 - C6-0101/2005 - 2005/0041(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Hannu Takkula (A6-0076/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2006)0127)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0127)

Vystoupení před hlasováním:

- Hannu Takkula (zpravodaj) a Nikolaos Sifunakis o pozměňovacích návrzích, které předložil spolu s dalšími poslanci.


5.6. Evropská hlavní města kultury (2007–2019) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení akce Společenství na podporu projektu Evropské hlavní město kultury pro období 2007–2019 [KOM(2005)0209 - C6-0157/2005 - 2005/0102(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Christa Prets (A6-0061/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2006)0128)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0128)


5.7. Přechodná opatření, která omezují volný pohyb pracovníků na trhu práce v EU (hlasování)

Zpráva o přechodných opatření, které omezují volný pohyb pracovníků na trhu práce v Evropské unii [2006/2036(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Csaba Őry (A6-0069/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2006)0129)


6. Slavnostní zasedání - Malta

U příležitosti návštěvy prezidenta Malty, Edwarda Feneche-Adamiho proběhlo od 12:00 do 12:30 slavnostní zasedání Parlamentu.


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva Martine Roure - A6-0064/2006

- Hubert Pirker

Zpráva Hannu Takkula - A6-0076/2006

- Philip Claeys

Zpráva Christa Prets - A6-0079/2006

- John Attard-Montalto

Zpráva Csaba Őry - A6-0069/2006

- Hubert Pirker za skupinu PPE-DE, Oldřich Vlasák, Zita Pleštinská, Andreas Mölzer, Hynek Fajmon a Milan Cabrnoch


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování:

Opravy hlasování jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“ : „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné podobě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická podoba oprav hasování na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

- Mario Mauro se nemohl zúčastnit prvního hlasování z důvodu oficiálního pověření předsedou uvítat maltského prezidenta.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 12:50, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Josep BORRELL FONTELLES
předseda

9. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Sdělení o úmyslu hlasovat:

Zpráva Anne Laperrouze - A6-0071/2006

   - pozměňovací návrh 6

      pro: Dan Jørgensen

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.

°
° ° °

Datum zasedání: 23.3.2006

Pervenche Berès informovala předsednictvo, že byla přítomna na zasedání dne 23.3.2006, její jméno však nebylo uvedeno na prezenční listině.


10. Situace na Blízkém východě po volbách v Izraeli (rozprava)

Prohlášení Vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a prohlášení Komise: Situace na Blízkém východě po volbách v Izraeli

Javier Solana (vysoký představitel pro SZBP) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE-DE, Véronique De Keyser za skupinu PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Philip Claeys nezařazený, Elmar Brok (předseda výboru AFET), Emilio Menéndez del Valle, Hannu Takkula, Adamos Adamou, Gerard Batten, Jan Tadeusz Masiel a Hannes Swoboda.

PŘEDSEDNICTVÍ: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
místopředseda

Vystoupili: Sajjad Karim, Luisa Morgantini, Mario Borghezio, James Hugh Allister, Monika Beňová, Panagiotis Beglitis, Richard Howitt, Edith Mastenbroek, Pierre Schapira, Benita Ferrero-Waldner a Javier Solana.

Rozprava byla uzavřena.


11. Volby v Bělorusku (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Volby v Bělorusku

Hans Winkler (úřadující předseda Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Bogdan Klich za skupinu PPE-DE, Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert za skupinu ALDE, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Jonas Sjöstedt za skupinu GUE/NGL, Konrad Szymański za skupinu UEN, Jan Tadeusz Masiel nezařazený, Camiel Eurlings, Monika Beňová, Janusz Onyszkiewicz, Vytautas Landsbergis, Joseph Muscat, Árpád Duka-Zólyomi, Aloyzas Sakalas, Barbara Kudrycka, Hans Winkler a Benita Ferrero-Waldner.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Jan Marinus Wiersma a Joseph Muscat za skupinu PSE o prezidentských volbách v Bělorusku (B6-0234/2006);

- Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka a Rolandas Pavilionis za skupinu UEN o situaci v Bělorusku (B6-0239/2006);

- Bogdan Klich, Elmar Brok, Camiel Eurlings, Árpád Duka-Zólyomi, Laima Liucija Andrikienė, Aldis Kušķis, Barbara Kudrycka, Vytautas Landsbergis, Jacek Emil Saryusz-Wolski a Charles Tannock za skupinu PPE-DE o situaci v Bělorusku po prezidentských volbách dne 19. března (B6-0242/2006);

- Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen a Janusz Onyszkiewicz za skupinu ALDE o situaci v Bělorusku po prezidentských volbách dne 19. března (B6-0243/2006);

- Jonas Sjöstedt, Gabriele Zimmer a Sylvia-Yvonne Kaufmann za skupinu GUE/NGL o prezidentských volbách v Bělorusku (B6-0246/2006);

- Elisabeth Schroedter, Marie Anne Isler Béguin a Milan Horáček za skupinu Verts/ALE o prezidentských volbách v Bělorusku (B6-0248/2006).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 6.8 zápisu ze dne 06.04.2006.


PŘEDSEDNICTVÍ: Ingo FRIEDRICH
místopředseda

12. Volby na Ukrajině (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Volby na Ukrajině

Hans Winkler (úřadující předseda Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Charles Tannock za skupinu PPE-DE, Marek Siwiec za skupinu PSE, Šarūnas Birutis za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński za skupinu UEN, Jerzy Buzek, Thijs Berman, Grażyna Staniszewska, Inese Vaidere, Laima Liucija Andrikienė, Hans Winkler a Benita Ferrero-Waldner.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Jan Marinus Wiersma, Marek Siwiec, Thijs Berman a Marianne Mikko za skupinu PSE o legislativních volbách na Ukrajině (B6-0235/2006);

- Charles Tannock, Elmar Brok, Iles Braghetto, Christopher Beazley, Jerzy Buzek, Bogdan Klich, Aldis Kušķis, Marcello Vernola, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka a Rihards Pīks za skupinu PPE-DE o situaci na Ukrajině po volbách dne 26. března 2006 (B6-0240/2006);

- Grażyna Staniszewska a Šarūnas Birutis za skupinu ALDE o výsledcích legislativních voleb na Ukrajině (B6-0244/2006);

- Helmuth Markov a Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL o volbách na Ukrajině (B6-0245/2006);

- Rebecca Harms a Milan Horáček za skupinu Verts/ALE o legislativních volbách na Ukrajině (B6-0247/2006);

- Guntars Krasts, Inese Vaidere, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Michał Tomasz Kamiński a Hanna Foltyn-Kubicka za skupinu UEN o výsledcích legislativních voleb na Ukrajině (B6-0249/2006).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 6.9 zápisu ze dne 06.04.2006.


13. Opatření s ohledem na zvýšení bezpečnosti dopravy (SAFETY) a opatření bezpečnosti v ochraně dopravy, včetně financování (SECURITY) (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Opatření s ohledem na zvýšení bezpečnosti dopravy (SAFETY) a opatření bezpečnosti v ochraně dopravy, včetně financování (SECURITY)

Hubert Gorbach (úřadující předseda Rady) a Jacques Barrot (místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE, Saïd El Khadraoui za skupinu PSE, a Paolo Costa za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
místopředsedkyně

Vystoupili: Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Reinhard Rack, Jörg Leichtfried, Hubert Gorbach a Jacques Barrot.

Rozprava byla uzavřena.


14. Doba vyhrazená pro otázky (Rada)

Parlament projednal řadu otázek Radě (B6-0017/2006).

První část

Otázka 1 (Bogusław Sonik): Porušování svobody svědomí a náboženského vyznání v Číně.

Hans Winkler (úřadující předseda Rady) odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Filip Kaczmarek (zástupce autora), Paulo Casaca a James Hugh Allister.

Otázka 2 (Dimitrios Papadimoulis): Nezákonné odposlouchávání telefonních hovorů.

Hans Winkler odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Dimitrios Papadimoulis, Justas Vincas Paleckis a Richard Seeber.

Otázka 3 (Panagiotis Beglitis): Nová doktrína o národní bezpečnosti v Turecku a protokol k celní unii EU-Turecko.

Hans Winkler odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Panagiotis Beglitis a Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Otázka 4 (Paulo Casaca): Pronáledování ochránce lidských práv pana Mugrabyho.

Hans Winkler odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Paulo Casaca a Panagiotis Beglitis.

Otázka 5 (Georgios Toussas): Porušování lidských práv ve věznici Guantanámo.

Hans Winkler odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Athanasios Pafilis (zástupce autora), Elizabeth Lynne a Piia-Noora Kauppi.

Druhá část

Otázka 6 (Robert Evans): Odškodnění cestujících.
Otázka 7 (Eoin Ryan): Práva cestujících leteckých splečností.

Hubert Gorbach (úřadující předseda Rady) odpověděl na otázky a na doplňující otázky, jejichž autorem je Robert Evans, Paul Rübig, Reinhard Rack a Elizabeth Lynne.

Otázka 8 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Financování transevropských dopravních sítí.
Otázka 9 (Bernd Posselt): Vysokorychlostní železniční spojení Paříž-Budapešť a Brennerský tunel, přeshraniční úsek.
Otázka 10 (Stanisław Jałowiecki): Uskutečňování projektu TEN-T.

Hubert Gorbach odpověděl na otázky a na doplňující otázky, jejichž autorem je Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Bernd Posselt, Stanisław Jałowiecki, Paul Rübig, Piia-Noora Kauppi a Othmar Karas.

Vystoupili: Manolis Mavrommatis a Gay Mitchell k průběhu doby vyhrazené pro otázky.

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky Radě skončila.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 20:05, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Gérard ONESTA
místopředseda

15. Světový den zdraví (rozprava)

Prohlášení Komise: Světový den zdraví

Mariann Fischer Boel (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili John Bowis za skupinu PPE-DE, Margrietus van den Berg za skupinu PSE, Fiona Hall za skupinu ALDE, Marie-Hélène Aubert za skupinu Verts/ALE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM, Irena Belohorská nezařazená, Cristina Gutiérrez-Cortines, Glenys Kinnock, Marios Matsakis, Hiltrud Breyer, Gabriele Zimmer, Urszula Krupa, Jan Tadeusz Masiel, Françoise Grossetête, Karin Scheele, Nicholson of Winterbourne, Péter Olajos, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Eija-Riitta Korhola, Lívia Járóka, Mairead McGuinness a Mariann Fischer Boel.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Ģirts Valdis Kristovskis a Eoin Ryan za skupinu UEN o Světovém dnu zdraví (B6-0228/2006);

- John Bowis, Anders Wijkman a Eija-Riitta Korhola za skupinu PPE-DE o Světovém dnu zdraví (B6-0231/2006);

- Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Frithjof Schmidt a Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE o Světovém dnu zdraví (B6-0232/2006);

- Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer, Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto a Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL o Světovém dnu zdraví (B6-0233/2006);

- Fiona Hall, Thierry Cornillet a Marios Matsakis za skupinu ALDE o Světovém dnu zdraví (B6-0236/2006);

- Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock a Margrietus van den Berg za skupinu PSE o Světovém dnu zdraví (B6-0238/2006).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 6.10 zápisu ze dne 06.04.2006.


16. Výjimečná opatření na podporu trhu (drůbežářské odvětví) * (rozprava)

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2771/75 a (EHS) č. 2777/75, pokud jde o použití výjimečných opatření na podporu trhu [KOM(2006)0153 - C6-0111/2006 - 2006/0055(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova.

Vystoupila: Mariann Fischer Boel (členka Komise).

Vystoupili: Neil Parish za skupinu PPE-DE, Katerina Batzeli za skupinu PSE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Jeffrey Titford za skupinu IND/DEM, Janusz Wojciechowski za skupinu UEN, Joseph Daul, Rosa Miguélez Ramos, Zdzisław Zbigniew Podkański, Czesław Adam Siekierski, Stéphane Le Foll, Mairead McGuinness, Bogdan Golik, Esther Herranz García, Marc Tarabella, Albert Jan Maat, Thijs Berman, Csaba Sándor Tabajdi a Mariann Fischer Boel.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 6.3 zápisu ze dne 06.04.2006.


17. Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 371.666/OJJE)


18. Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 23:20.

Julian Priestley

Alejo Vidal-Quadras

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka,

Pozorovatelé

Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Dîncu Vasile, Duca Viorel, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Vigenin Kristian

Právní upozornění - Ochrana soukromí