Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2548(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0235/2006

Συζήτηση :

PV 04/04/2006 - 4
PV 05/04/2006 - 12
CRE 05/04/2006 - 12

Ψηφοφορία :

PV 06/04/2006 - 6.7
PV 06/04/2006 - 6.9
CRE 06/04/2006 - 6.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0138

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 6 Απριλίου 2006 - Στρασβούργο

6.7. Η κατάσταση των καταυλισμών προσφύγων στη Μάλτα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0241/2006, B6-0268/2006, B6-0269/2006, B6-0270/2006, B6-0271/2006 και B6-0274/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0241/2006

(αντικαθιστά τιςB6-0241/2006, B6-0268/2006, B6-0269/2006, B6-0270/2006, B6-0271/2006 και B6-0274/2006):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Stefano Zappalà, Simon Busuttil, David Casa και Patrick Gaubert, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Martine Roure και Louis Grech, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Jeanine Hennis-Plasschaert, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Jean Lambert, Kathalijne Maria Buitenweg και Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann και Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Romano Maria La Russa, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0136)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου