Index 
Jegyzőkönyv
PDF 208kWORD 139k
2006. április 6., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Egy képviselő mentelmi joga
 3.A megállapodások szövegeinek a Tanács általi előterjesztése
 4.Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlésének munkája 2005-ben (vita)
 5.A támogatás hatékonysága és korrupció a fejlődő országokban (vita)
 6.Szavazások órája
  
6.1.Egyszerűsített személyellenőrzési rendszer a külső határokon, amely a Svájc és Liechtenstein által kiadott bizonyos tartózkodási engedélyek tagállamok általi egyoldalú elismerésén alapul ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.2.Egyszerűsített személyellenőrzési rendszer a külső határokon ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.3.Rendkívüli piactámogatási intézkedések (baromfiágazat) * (szavazás)
  
6.4.Fluortartalmú üvegházhatású gázok ***III (szavazás)
  
6.5.A gépjárművek légkondicionáló rendszereiből eredő kibocsátások ***III (szavazás)
  
6.6.Az európai ombudsmannak az európai iskolákkal szembeni panaszt követő különjelentése (szavazás)
  
6.7.A máltai menekülttáborok helyzete (szavazás)
  
6.8.Választások Fehéroroszországban (szavazás)
  
6.9.Választások Ukrajnában (szavazás)
  
6.10.Egészségügyi Világnap (szavazás)
  
6.11.Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés munkája 2005-ben (szavazás)
  
6.12.A támogatás hatékonysága és a korrupció a fejlődő országokban (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 10.A következő plenáris üléshét napirendje
 11.A délkelet-törökországi helyzet (vita)
 12.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
12.1.Darfur
  
12.2.Irak: asszír közösség, helyzet az iraki börtönökben
  
12.3.Egyiptom: az Ayman Nour ügy
 13.Szavazások órája
  
13.1.Darfur (szavazás)
  
13.2.Irak: asszír közösség, helyzet az iraki börtönökben (szavazás)
  
13.3.Egyiptom: az Ayman Nour ügy (szavazás)
 14.Egyes okiratokra vonatkozó határozatok
 15.Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)
 16.Dokumentumok benyújtása
 17.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 18.A következő ülések időpontjai
 19.Az ülés elnapolása
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKSÉG: Manuel António dos SANTOS
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 10.00 órakor nyitják meg.


2. Egy képviselő mentelmi joga

Monica Frassoni levelet juttatott el a Parlament elnökéhez Gérard Onesta parlamenti mentelmi jogára vonatkozóan, amelyet továbbítottak a JURI bizottsághoz.


3. A megállapodások szövegeinek a Tanács általi előterjesztése

A Tanács a következő dokumentum hitelesített másolatát terjesztette elő:

- az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az izraeli állam közötti euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyve, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából.


4. Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlésének munkája 2005-ben (vita)

Jelentés, amelynek tárgya az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés munkája 2005-ben [2005/2104(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Thierry Cornillet (A6-0063/2006)

Thierry Cornillet előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Mariann Fischer Boel (a Bizottság tagja).

Felszólal: Michael Gahler, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Marie-Arlette Carlotti, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Koenraad Dillen, független, Maria Martens, Glenys Kinnock, Eija-Riitta Korhola, Ana Maria Gomes, John Bowis, Karin Scheele és Mariann Fischer Boel.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.04.06-i jegyzőkönyv 6.11. pont .


5. A támogatás hatékonysága és korrupció a fejlődő országokban (vita)

Jelentés a támogatás hatékonyságáról és korrupcióról a fejlődő országokban [2005/2141(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Margrietus van den Berg (A6-0048/2006)

Margrietus van den Berg előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Mariann Fischer Boel (a Bizottság tagja).

Felszólal: Nirj Deva, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Ana Maria Gomes, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Marie-Hélène Aubert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKSÉG: Gérard ONESTA
alelnök

Felszólal: Luisa Morgantini, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Hélène Goudin, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Eoin Ryan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Koenraad Dillen, független, Michael Gahler, Karin Scheele, Gabriele Zimmer, Bastiaan Belder, Marek Aleksander Czarnecki, Mairead McGuinness, Robert Evans, Tunne Kelam, Panagiotis Beglitis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg és Mariann Fischer Boel.

Felszólal: Marios Matsakis a viták szervezéséről.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.04.06-i jegyzőkönyv 6.12. pont .


(Az ülést 11.40 órakor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.00 órakor folytatják.)

ELNÖKSÉG: Ingo FRIEDRICH
alelnök

6. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.


6.1. Egyszerűsített személyellenőrzési rendszer a külső határokon, amely a Svájc és Liechtenstein által kiadott bizonyos tartózkodási engedélyek tagállamok általi egyoldalú elismerésén alapul ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozatára a Svájc és Liechtenstein által a területükön történő átutazás céljából kiadott bizonyos tartózkodási engedélyeknek a tagállamok által történő egyoldalú elismerésén alapuló, a személyek külső határokon történő ellenőrzése egyszerűsített rendszerének bevezetéséről [COM(2005)0381 - C6-0254/2005 - 2005/0159(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Michael Cashman (A6-0060/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2006)0130)


6.2. Egyszerűsített személyellenőrzési rendszer a külső határokon ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozatára a bizonyos dokumentumoknak a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia által a területükön történő átutazás céljából kiadott nemzeti vízumaikkal egyenértékűként való egyoldalú elismerésén alapuló, a személyek külső határokon történő ellenőrzése egyszerűsített rendszerének bevezetéséről [COM(2005)0381 - C6-0253/2005 - 2005/0158(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Michael Cashman (A6-0062/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2006)0131)


6.3. Rendkívüli piactámogatási intézkedések (baromfiágazat) * (szavazás)

Javaslat tanácsi rendeletre a 2771/75/EGK és a 2777/75/EGK rendelet rendkívüli piactámogatási intézkedések alkalmazása tekintetében történő módosításáról [COM(2006)0153 - C6-0111/2006 - 2006/0055(CNS)] - Mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottság.

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

RENDELETRE IRÁNYULÓ JAVASLAT

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2006)0132)


6.4. Fluortartalmú üvegházhatású gázok ***III (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Parlament és a Tanács rendelete az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról: az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezet [PE-CONS 3604/2006 – C6-0065/2006 – 2003/0189A(COD)] - A Parlament egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége - Előadó: Avril Doyle (A6-0087/2006)

(Egyszerű többség a jóváhagyáshoz)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

Felszólal: Avril Doyle (előadó), aki nyilatkozatot intéz a Bizottsághoz, és Markos Kyprianou (a Bizottság tagja), ezen nyilatkozat kapcsán.

KÖZÖS SZÖVEGTERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2006)0133)


6.5. A gépjárművek légkondicionáló rendszereiből eredő kibocsátások ***III (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács irányelvéről a gépjárművek légkondicionáló rendszereiből eredő kibocsátásokról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról: az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezet [PE-CONS 3605/2006 – C6-0066/2006 – 2003/0189B(COD)] - A Parlament egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége - Előadó:- Avril Doyle (A6-0090/2006)

(Egyszerű többség a jóváhagyáshoz)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

KÖZÖS SZÖVEGTERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2006)0134)


6.6. Az európai ombudsmannak az európai iskolákkal szembeni panaszt követő különjelentése (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az európai ombudsmannak az európai iskolákkal szembeni panaszt követő különjelentése (1391/2002/JMA sz. panasz) [2005/2216(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Proinsias De Rossa (A6-0118/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0135)


6.7. A máltai menekülttáborok helyzete (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0241/2006, B6-0268/2006, B6-0269/2006, B6-0270/2006, B6-0271/2006 és B6-0274/2006

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0241/2006

(amely a B6-0241/2006, B6-0268/2006, B6-0269/2006, B6-0270/2006, B6-0271/2006 és B6-0274/2006 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Stefano Zappalà, Simon Busuttil, David Casa és Patrick Gaubert, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Martine Roure és Louis Grech, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Jeanine Hennis-Plasschaert, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Jean Lambert, Kathalijne Maria Buitenweg és Hélène Flautre, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann és Tobias Pflüger, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

Romano Maria La Russa, a(z) UEN képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2006)0136)


6.8. Választások Fehéroroszországban (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0234/2006, B6-0239/2006, B6-0242/2006, B6-0243/2006, B6-0246/2006 és B6-0248/2006

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

Az elnök üdvözli Alexander Milinkevichet, a fehéroroszországi választások jelöltjét, aki a hivatalos galérián foglal helyet.

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0234/2006

(amely a B6-0234/2006, B6-0239/2006, B6-0242/2006, B6-0243/2006 és B6-0248/2006 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Bogdan Klich, Elmar Brok, Camiel Eurlings, Árpád Duka-Zólyomi, Laima Liucija Andrikienė, Barbara Kudrycka, Vytautas Landsbergis, Jacek Emil Saryusz-Wolski és Charles Tannock, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Monika Beňová, Jan Marinus Wiersma és Joseph Muscat, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Janusz Onyszkiewicz és Jeanine Hennis-Plasschaert, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Elisabeth Schroedter, Marie Anne Isler Béguin és Milan Horáček, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere és Rolandas Pavilionis, a(z) UEN képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2006)0137)

(A B6-0246/2006 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


6.9. Választások Ukrajnában (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0235/2006, B6-0240/2006, B6-0244/2006, B6-0245/2006, B6-0247/2006 és B6-0249/2006

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0235/2006

(amely a B6-0235/2006, B6-0240/2006, B6-0244/2006, B6-0245/2006, B6-0247/2006 és B6-0249/2006 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Charles Tannock, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Aldis Kušķis, Bogdan Klich, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka, Rihards Pīks és Christopher Beazley, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Jan Marinus Wiersma, Marek Siwiec, Thijs Berman és Marianne Mikko, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Grażyna Staniszewska és Šarūnas Birutis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Rebecca Harms és Milan Horáček, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Helmuth Markov és Esko Seppänen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

Guntars Krasts, Inese Vaidere, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Michał Tomasz Kamiński és Hanna Foltyn-Kubicka, a(z) UEN képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2006)0138)

Felszólalások a szavazásról:

- Charles Tannock szóbeli módosító javaslatot tett a (8) bekezdéshez, amelyet elfogadtak;

- Bruno Gollnisch (az elnök megvonja tőle a szót, mert felszólalása nem a szavazásra vonatkozik).


6.10. Egészségügyi Világnap (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0228/2006, B6-0231/2006, B6-0232/2006, B6-0233/2006, B6-0236/2006 és B6-0238/2006

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0288/2006

(amely a B6-0228/2006, B6-0231/2006, B6-0232/2006, B6-0233/2006, B6-0236/2006 és B6-0238/2006 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

John Bowis, Eija-Riitta Korhola és Anders Wijkman, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Miguel Angel Martínez Martínez, Glenys Kinnock és Elena Valenciano Martínez-Orozco, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Fiona Hall és Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Frithjof Schmidt és Carl Schlyter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Luisa Morgantini és Adamos Adamou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

Ģirts Valdis Kristovskis és Eoin Ryan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2006)0139)


6.11. Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés munkája 2005-ben (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés munkája 2005-ben [2005/2104(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Thierry Cornillet (A6-0063/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0140)


6.12. A támogatás hatékonysága és a korrupció a fejlődő országokban (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a támogatás hatékonysága és a korrupció a fejlődő országokban [2005/2141(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Margrietus van den Berg (A6-0048/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2006)0141)


7. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az Eljárási Szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Avril Doyle -jelentés - A6-0090/2006, Avril Doyle -jelentés - A6-0087/2006

- Richard Seeber és Paul Rübig

RC-B6-0241/2006

- Andreas Mölzer, Romano Maria La Russa

RC-B6-0234/2006

- Zita Pleštinská és Esko Seppänen

RC-B6-0235/2006

- Zita Pleštinská


8. Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

Szavazatok helyesbítései:

A szavazatok helyesbítései az alábbi weboldalon találhatók: “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a “Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazatok helyesbítéseinek listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Szavazási szándékok:

A következő (le nem adott szavazatokra vonatkozó) szavazási szándékokat juttatták kifejezésre:

C6-0111/2006

- módosítások 4, 11, 21

   ellene: Lissy Gröner


(A 12.45 órakor megszakított ülést 15.00 órakor folytatják.)

ELNÖKSÉG: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA
alelnök

9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


10. A következő plenáris üléshét napirendje

Az Elnökök Értekezlete a 2006. április 6-i ülésén úgy határozott, hogy a következő módosításokat javasolja a 2006. április 26-i és 27-i brüsszeli üléshét napirendjében:

2006.4.26., szerda

1. A munka kezdete 14.30 órakor, 15.00 óra helyett

2. A Bizottság „20 évvel Csernobil után: lecke a jövőre” című nyilatkozatának felvétele a napirend első pontjaként, állásfoglalási indítványok benyújtása nélkül a vita lezárásakor.

3. A Bizottsághoz intézett, a Bulgáriával és Romániával folytatott csatlakozási tárgyalások állására vonatkozó, szóbeli választ igénylő kérdés (AFET bizottság) felvétele a napirend második pontjaként, állásfoglalási indítványok benyújtása nélkül a vita lezárásakor.

4. James Elles (BUDG bizottság) jelentése a Bizottság 2007-re szóló éves stratégiai prioritásaitól csak április 24-én kerül elfogadásra, ezért a napirendből törlik.

2006.4.27., csütörtök

1. A munka kezdete 8.30 órakor, 9.00 óra helyett.

2. A Gary Titley jelentés után, A Bizottsághoz intézett, a transzeurópai közlekedési hálózatok (RTE-T) finanszírozására vonatkozó, szóbeli választ igénylő kérdés felvétele a napirendbe, állásfoglalási indítványok benyújtása nélkül a vita lezárásakor.

3. Az Eljárási Szabályzat 131. cikkével összhangban, a következő jelentések felvétele a Szavazások órájába:

- Duarte Freitas-jelentés *** „A trópusi tonhallal foglalkozó amerikaközi bizottság megerősítésére vonatkozó megállapodás” (A6-0070/2006);

- Manuel Medina Ortega-jelentés * „Nagytestű szarvasmarhák testvázának osztályozására szolgáló közösségi besorolás”(A6-0120/2006) ;

- Manuel Medina Ortega-jelentés * "Mezőgazdasági termékek előállítására és kereskedelmére vonatkozó versenyszabályok” (A6-0121/2006);

- Manfred Weber-jelentés „A digitális rádióadással analóg rádióadás: audiovizuális és a kulturális sokszínűséget terjesztő lehetőség az európai politika számára” (A6-0075/2006)

4. Az EK és Mauritánia között a tengeri halászatról kötött megállapodásról szóló Pedro Guerreiro-jelentés (A6-0066/2006) ugyancsak felvételre került a Szavazások órájába. A módosítások benyújtására meghatározott határidő 2006. április 19., szerda, 12.00 óra.


11. A délkelet-törökországi helyzet (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A délkelet-törökországi helyzet

Markos Kyprianou (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Camiel Eurlings, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Emine Bozkurt, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Sarah Ludford, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cem Özdemir, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Feleknas Uca, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jan Tadeusz Masiel, független, Konstantinos Hatzidakis, Panagiotis Beglitis, Marios Matsakis, Alyn Smith, Frieda Brepoels, Geoffrey Van Orden és Markos Kyprianou.

A vitát berekesztik.


12. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2006.04.04-i jegyzőkönyv 3. pont .)


12.1. Darfur

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0250/2006, B6-0251/2006, B6-0255/2006, B6-0257/2006, B6-0260/2006 és B6-0267/2006

(Frithjof Schmidt visszavonta aláírását a Verts/ALE) képviselőcsoport B6-0255/2006 inditványától.)

Bernd Posselt, Fiona Hall, Carl Schlyter, Margrietus van den Berg és Jaromír Kohlíček előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Ari Vatanen, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Ana Maria Gomes, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Kathy Sinnott, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, független, Karin Scheele és John Attard-Montalto.

Felszólal: Markos Kyprianou (a Bizottság tagja).

ELNÖKSÉG: Gérard ONESTA
alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.04.06-i jegyzőkönyv 13.1. pont.


12.2. Irak: asszír közösség, helyzet az iraki börtönökben

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0252/2006, B6-0256/2006, B6-0258/2006, B6-0261/2006, B6-0263/2006 és B6-0265/2006

Nicholson of Winterbourne, Raül Romeva i Rueda, Glyn Ford, Tobias Pflüger, Bernd Posselt és Michał Tomasz Kamiński előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Józef Pinior, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Erik Meijer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Marek Aleksander Czarnecki, független, és Jaromír Kohlíček.

Felszólal: Markos Kyprianou (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.04.06-i jegyzőkönyv 13.2. pont.


12.3. Egyiptom: az Ayman Nour ügy

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0253/2006, B6-0254/2006, B6-0259/2006, B6-0262/2006, B6-0264/2006 és B6-0266/2006

Nicholson of Winterbourne, Alyn Smith, Carlos Carnero González, Erik Meijer és Ari Vatanen előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Markos Kyprianou (a Bizottság tagja)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.04.06-i jegyzőkönyv 13.3. pont .


13. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.


13.1. Darfur (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0250/2006, B6-0251/2006, B6-0255/2006, B6-0257/2006, B6-0260/2006 és B6-0267/2006

(Frithjof Schmidt visszavonta aláírását a Verts/ALE képviselőcsoport B6-0255/2006 indítványától).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0250/2006

(amely a B6-0250/2006, B6-0251/2006, B6-0255/2006, B6-0257/2006, B6-0260/2006 és B6-0267/2006 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Michael Gahler, Maria Martens, Anders Wijkman, Simon Coveney, Bernd Posselt és Charles Tannock, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock és Elena Valenciano Martínez-Orozco, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Johan Van Hecke, Fiona Hall és Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Margrete Auken és Hélène Flautre, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Vittorio Agnoletto, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

Ģirts Valdis Kristovskis és Eoin Ryan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2006)0142)


13.2. Irak: asszír közösség, helyzet az iraki börtönökben (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0252/2006, B6-0256/2006, B6-0258/2006, B6-0261/2006, B6-0263/2006 és B6-0265/2006

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0252/2006

(amely a B6-0252/2006, B6-0258/2006, B6-0263/2006 és B6-0265/2006 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Charles Tannock, Albert Jan Maat és Bernd Posselt, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Panagiotis Beglitis és Glyn Ford, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Nicholson of Winterbourne és Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Wojciech Roszkowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2006)0143)

(A B6-0256/2006 és B6-0261/2006 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


13.3. Egyiptom: az Ayman Nour ügy (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0253/2006, B6-0254/2006, B6-0259/2006, B6-0262/2006, B6-0264/2006 és B6-0266/2006

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0253/2006

(amely a B6-0253/2006, B6-0254/2006, B6-0259/2006, B6-0262/2006, B6-0264/2006 és B6-0266/2006 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Edward McMillan-Scott, Charles Tannock és Bernd Posselt, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser és Carlos Carnero González, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Nicholson of Winterbourne, Frédérique Ries és Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Hélène Flautre és Cem Özdemir, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Luisa Morgantini, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

Cristiana Muscardini, a(z) UEN képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2006)0144)

Felszólalások a szavazásról:

- Ari Vatanen szóbeli módosító javaslatot tett egy új 5.a pont betoldására vonatkozóan, amelyet elfogadtak.


14. Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

Engedély saját kezdeményezésű jelentések készítésére (az Eljárási Szabályzat 45. cikke)

AFET bizottság

A fegyverek kiviteléről szóló hetedik éves jelentés (2006/2068(INI))

DEVE bizottság

A média és a fejlődés (2006/2080(INI))
(véleménynyilvánításra felkért: CULT, FEMM)

- A fejlődés útjára lépett országoknak nyújtott költségvetési támogatás (2006/2079(INI))
(véleménynyilvánításra felkért: BUDG, FEMM)

ECON bizottság

- A pénzügyi szolgáltatási ipar magasfokú konszolidálása felé (2006/2081(INI))

ITRE bizottság

A biomasszára és a bioüzemanyagokra vonatkozó stratégia (2006/2082(INI))
(véleménynyilvánításra felkért: INTA, ENVI, TRAN, AGRI)

IMCO bizottság

- A közbeszerzési szerződésekre vonatkozó jogszabályok átültetésével és alkalmazásával kapcsolatos különleges problémák, valamint ezen szabályozás kapcsolata a lisszaboni menetrenddel (2006/2084(INI))
(véleménynyilvánításra felkért: JURI)

TRAN bizottság

Integrált európai cselekvési program a belvízi szállítás érdekében "NAIADES" (2006/2085(INI))
(véleménynyilvánításra felkért: EMPL, ENVI)

REGI bizottság

Kohéziós politika a növekedés és a foglalkoztatás támogatására - közösségi stratégiai iránymutatások a 2007-2013 közötti időszakra (2006/2086(INI))
(véleménynyilvánításra felkért: EMPL, ITRE, TRAN, CULT, FEMM)

CULT bizottság

Fehér Könyv az európai kommunikációs politikáról (2006/2087(INI))
(véleménynyilvánításra felkért: LIBE, AFCO)

Új keretstratégia a többnyelvűség ösztönzésére (2006/2083(INI))
(véleménynyilvánításra felkért: EMPL, ITRE)

Engedély saját kezdeményezésű jelentések készítésére (az Eljárási Szabályzat 114. cikke)

LIBE bizottság

- Küzdelem az emberkereskedelem ellen – integrált megközelítés és cselekvési tervre irányuló javaslatok (2006/2078(INI))
(véleménynyilvánításra felkért: FEMM)

Bizottságok közötti megerősített együttműködés

DEVE bizottság

- A fejlődés útjára lépett országoknak nyújtott költségvetési támogatás (2006/2079(INI))
(véleménynyilvánításra felkért: FEMM)
Bizottságok közötti megerősített együttműködés DEVE, BUDG (Az Elnökök Értekezletének 2006. március 30-i határozatát követően.)

A bizottságok felkérése

JURI bizottság

Az EP eljárási szabályzata 3. és 4. cikkének módosítása (2005/2036(REG))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: AFCO
véleménynyilvánításra felkért: JURI


15. Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

A nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatokra adott aláírások száma (az Eljárási Szabályzat 116. cikkének (3) bekezdése):

Dokumentum száma

Szerző

Aláírások

1/2006

John Bowis, Georgs Andrejevs, Dorette Corbey és Karin Scheele

422

2/2006

Vittorio Agnoletto, Giovanni Berlinguer, Patrizia Toia, Pier Antonio Panzeri és Pia Elda Locatelli

89

3/2006

Andreas Mölzer

25

4/2006

Andreas Mölzer

10

5/2006

Libor Rouček, Csaba Sándor Tabajdi, Marek Siwiec, Borut Pahor és Monika Beňová

142

6/2006

Jana Hybášková, Paulo Casaca, Elizabeth Lynne, Willy Meyer Pleite és Mogens N.J. Camre

105

7/2006

David Martin, Glyn Ford és Neil Parish

168

8/2006

Filip Kaczmarek

55

9/2006

Mario Borghezio

17

10/2006

Frank Vanhecke, Philip Claeys és Koenraad Dillen

13

11/2006

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Robert Navarro, Dirk Sterckx és Jeanine Hennis-Plasschaert

141

12/2006

Jean-Claude Martinez

10

13/2006

Maciej Marian Giertych

19

14/2006

Janusz Wojciechowski, Caroline Lucas, Ioannis Gklavakis és Thijs Berman

83

15/2006

Andreas Mölzer

12

16/2006

Matteo Salvini

7

17/2006

Daniel Strož

14

18/2006

Roger Helmer, Ashley Mote, James Hugh Allister és Anna Záborská

21

19/2006

Elly de Groen-Kouwenhoven, Michael Cashman, Erik Meijer, Alexander Lambsdorff és Geoffrey Van Orden

21

20/2006

Konrad Szymański, Philippe Morillon, Charles Tannock, Ari Vatanen és Bastiaan Belder

22

21/2006

Iles Braghetto és Panayiotis Demetriou

109

22/2006

Daniel Strož

27

23/2006

Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Antoine Duquesne, Charles Tannock és Enrique Barón Crespo

90

24/2006

Robert Navarro, Jean-Luc Bennahmias, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Luigi Cocilovo és Sylvia-Yvonne Kaufmann

39


16. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság:

- Javaslat a Tanács határozatára az Európai Közösség és az Albán Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről (COM(2005)0349 - C6-0113/2006 - 2005/0143(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes

TRAN

- Javaslat a Tanács határozatára az Európai Közösség és Szerbia és Montenegró között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről (COM(2005)0353 - C6-0114/2006 - 2005/0141(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes

TRAN

- Javaslat a Tanács határozatára az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről (COM(2005)0355 - C6-0115/2006 - 2005/0146(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes

TRAN

- Javaslat a Tanács határozatára az Európai Közösség és Románia között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről (COM(2005)0369 - C6-0116/2006 - 2005/0148(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes

TRAN

- Javaslat a Tanács határozatára az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről (COM(2005)0371 - C6-0117/2006 - 2005/0151(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes

TRAN

- Javaslat a Tanács határozatára az Európai Közösség és a Marokkói Királyság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről (COM(2005)0393 - C6-0118/2006 - 2005/0161(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes

TRAN

- Javaslat a Tanács rendeletére az 1673/2000/EK rendeletnek a rostlen és a rostkender feldolgozásához nyújtott támogatás tekintetében, valamint az 1782/2003/EK rendeletnek az egységes támogatási rendszer keretében támogatható kender tekintetében történő módosításáról (COM(2006)0125 - C6-0119/2006 - 2006/0043(CNS)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes

AGRI

véleménynyilvánításra felkért

BUDG

- A DEC 08/2006. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat - III. szakasz - Bizottság (SEC(2006)0356 - C6-0120/2006 - 2006/2088(GBD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes

BUDG

- A DEC 07/2006. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat - III. szakasz - Bizottság (SEC(2006)0244 - C6-0121/2006 - 2006/2089(GBD)).

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes

BUDG


17. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az Eljárási Szabályzat 172. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


18. A következő ülések időpontjai

A következő ülések időpontja: 2006.4.26 és 2006.4.27.


19. Az ülés elnapolása

Az Európai Parlament ülését elnapolták.

Az ülést 16.50 órakor berekesztik.

Julian Priestley

Josep Borrell Fontelles

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Badia I Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cohn-Bendit, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Knapman, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, La Russa, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, López-Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stockmann, Strejček, Strož, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka,

Megfigyelők

Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dimitrov Martin, Duca Viorel, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Nicolae Şerban, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Stoyanov Dimitar, Vigenin Kristian

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat