Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-0002/2006 (B6-0004/2006)

Debatter :

PV 26/04/2006 - 13
CRE 26/04/2006 - 13

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 26 april 2006 - Bryssel

13. Ändring av protokollet om immunitet och privilegier (debatt)
CRE

Muntlig fråga (O-0002/2006) från Giuseppe Gargani, för utskottet JURI, till rådet: Ändring av protokollet om immunitet och privilegier (B6-0004/2006)

Giuseppe Gargani utvecklade den muntliga frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

Hans Winkler (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Maria da Assunção Esteves för PPE-DE-gruppen, Katalin Lévai för PSE-gruppen, Marek Aleksander Czarnecki, Manuel Medina Ortega, Giuseppe Gargani, vilken preciserade sitt tidigare inlägg, samt Hans Winkler.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- Giuseppe Gargani, för utskottet JURI, om ändring av protokollet om immunitet och privilegier (B6-0275/2006);

- Helmuth Markov för GUE/NGL-gruppen, om ändring av protokollet om privilegier och immunitet (B6-0276/2006).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.14 i protokollet av den 27.04.2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy