Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Utorok, 16. mája 2006 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)
 4.Príspevky Komisie na Európskej rade v júni 2006 (rozprava)
 5.Zlepšenie environmentálnych vlastností systému nákladnej dopravy ("Marco Polo II") ***I (rozprava)
 6.Program schôdze
 7.Zloženie politických skupín
 8.Hlasovanie
  
8.1.Dovozný režim pre ryžu * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.2.Spracovateľská pomoc pre ľan a konope pestované na vlákno * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.3.Dohoda ES/Albánska republika o určitých aspektoch leteckých služieb * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.4.Dohoda ES/Srbsko a Čierna Hora o určitých aspektoch leteckých služieb * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.5.Dohoda ES/Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko o určitých aspektoch leteckých služieb* (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.6.Dohoda ES/Rumunsko o určitých aspektoch leteckých služieb * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.7.Dohoda ES/Moldavská republika o určitých aspektoch leteckých služieb * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.8.Dohoda ES/Maroko o určitých aspektoch leteckých služieb * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.9.Predĺženie platnosti protokolu k dohode o rybolove so Svätým Tomášom a Princovým ostrovom * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.10.Dohoda ES/Angola o rybolove * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.11.Miesto poskytovania služieb (DPH) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.12.Žiadosť o zbavenie pána Tobiasa Pflügera poslaneckej imunity (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.13.Výživové a zdravotné tvrdenia na potravinách ***II (hlasovanie)
  
8.14.Pridávanie vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín ***II (hlasovanie)
  
8.15.Obnova zásob úhora európskeho * (hlasovanie)
  
8.16.Dohoda o partnerstve ES/Maroko v sektore rybolovu * (hlasovanie)
  
8.17.Kontrola uplatňovania práva Spoločenstva (2003, 2004) (hlasovanie)
  
8.18.Lepšie zákonodarstvo 2004: uplatňovanie zásady subsidiarity (hlasovanie)
 9.Slávnostná schôdza - Palestínska samospráva
 10.Hlasovanie (pokračovanie)
  
10.1.Vykonanie, dôsledky a vplyv platných právnych predpisov na vnútorný trh (hlasovanie)
  
10.2.Stratégia pre zjednodušenie regulačného prostredia (hlasovanie)
  
10.3.Výsledok preskúmania návrhov právnych predpisov v legislatívnom procese (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Správa o pokroku Bulharska a Rumunska na ceste k pristúpeniu (rozprava)
 15.Hodina otázok (pre Komisiu)
 16.Zloženie výborov a delegácií
 17.Pravidlá pre prevenciu, zvládnutie a eradikáciu niektorých prenosných spongiformných encefalopatiíí ***I (rozprava)
 18.Financovanie európskej normalizácie ***I (rozprava)
 19.Menovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky * (rozprava)
 20.Verejné financie v Hospodárskej a menovej únii (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (172 kb) Prezenčná listina (66 kb)       
 
Zápisnica (125 kb) Prezenčná listina (24 kb) Výsledky hlasovania (313 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (686 kb) 
 
Zápisnica (208 kb) Prezenčná listina (70 kb) Výsledky hlasovania (163 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (268 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia