Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2062(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0176/2006

Ingivna texter :

A6-0176/2006

Debatter :

PV 13/06/2006 - 12
CRE 13/06/2006 - 12

Omröstningar :

PV 14/06/2006 - 4.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0259

Protokoll
Tisdagen den 13 juni 2006 - Strasbourg

12. EG:s beredskapsplan för och insatser mot influensapandemier (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om Europeiska gemenskapens beredskapsplan för och insatser mot influensapandemier [2006/2062(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Adamos Adamou (A6-0176/2006)

Adamos Adamou redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Markos Kyprianou (ledamot av kommissionen).

Talare: Milan Gaľa för PPE-DE-gruppen, Mary Honeyball för PSE-gruppen, Jules Maaten för ALDE-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Kartika Tamara Liotard för GUE/NGL-gruppen, Zdzisław Zbigniew Podkański för UEN-gruppen, Kathy Sinnott för IND/DEM-gruppen, John Bowis, Marie-Noëlle Lienemann, Marios Matsakis, Bairbre de Brún, Urszula Krupa, Françoise Grossetête, Karin Scheele, Arūnas Degutis, Thomas Ulmer, Csaba Sándor Tabajdi, Péter Olajos, Adamos Adamou och Markos Kyprianou.

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

Talare: Bart Staes ställde en fråga som besvarades av Markos Kyprianou.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.4 i protokollet av den 14.06.2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy