Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0338/2006

Debaty :

PV 13/06/2006 - 14
CRE 13/06/2006 - 14

Głosowanie :

PV 15/06/2006 - 9.7

Teksty przyjęte :


Protokół
Wtorek, 13 czerwca 2006 r. - Strasburg

14. Siedemnasty szczyt UE-Rosja (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Siedemnasty szczyt UE-Rosja (26 maja 2006)

Hans Winkler (urzędujący Przewodniczący Rady) i Olli Rehn (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Camiel Eurlings w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, Henrik Lax w imieniu grupy ALDE, Milan Horáček w imieniu grupy Verts/ALE, Esko Seppänen w imieniu grupy GUE/NGL, Inese Vaidere, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Marek Aleksander Czarnecki, niezrzeszony, Laima Liucija Andrikienė, Reino Paasilinna, Cecilia Malmström, Philip Claeys, Charles Tannock, Hannes Swoboda, Sophia in 't Veld i Alessandro Battilocchio.

PRZEWODNICTWO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Tunne Kelam, Panagiotis Beglitis, Elmar Brok, Csaba Sándor Tabajdi, Hans Winkler i Olli Rehn.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Cecilia Malmström i Henrik Lax w imieniu grupy ALDE, w sprawie wyników siedemnastego szczytu UE-Rosja organizowanego w Soczi w dniu 25 maja 2006 r. (B6-0338/2006),

- Camiel Eurlings, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Jacek Emil Saryusz-Wolski i Charles Tannock w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie siedemnastego szczytu UE-Rosja zorganizowanego w Soczi w dniu 25 maja 2006 (B6-0339/2006),

- Jan Marinus Wiersma, Reino Paasilinna i Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, w sprawie stosunków z Federacją Rosyjską (B6-0349/2006),

- Bart Staes, Joost Lagendijk, Marie Anne Isler Béguin i Milan Horáček w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie stosunków UE-Rosja (B6-0354/2006),

- André Brie i Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, (B6-0356/2006), w sprawie wyników szczytu Unia Europejska - Rosja

- Konrad Szymański, Inese Vaidere i Roberts Zīle w imieniu grupy UEN, w sprawie siedemnastego szczytu UE-Rosja (B6-0357/2006).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.7 protokołu z dnia 15.06.2006.

Głos zabrała Sophia in 't Veld, która wyraziła żal w związku z faktem, iż przedstawiciele Rady i Komisji nie dysponowali czasem na udzielenie odpowiedzi na zadane przez nią pytania, a także zwróciła się o odpowiedź pisemną (Przewodnicząca odpowiedziała, że wniosek przekazany zostanie właściwym służbom).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności