Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0338/2006

Rozpravy :

PV 13/06/2006 - 14
CRE 13/06/2006 - 14

Hlasovanie :

PV 15/06/2006 - 9.7

Prijaté texty :


Zápisnica
Utorok, 13. júna 2006 - Štrasburg

14. 17. samit EÚ/Rusko (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Komisie a Rady: 17. samit EÚ/Rusko

Hans Winkler (úradujúci predseda Rady) a Olli Rehn (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Camiel Eurlings za skupinu PPE-DE, Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE, Henrik Lax za skupinu ALDE, Milan Horáček za skupinu Verts/ALE, Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL, Inese Vaidere, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Marek Aleksander Czarnecki nezávislý poslanec, Laima Liucija Andrikienė, Reino Paasilinna, Cecilia Malmström, Philip Claeys, Charles Tannock, Hannes Swoboda, Sophia in 't Veld a Alessandro Battilocchio.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Tunne Kelam, Panagiotis Beglitis, Elmar Brok, Csaba Sándor Tabajdi, Hans Winkler a Olli Rehn.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Cecilia Malmström a Henrik Lax za skupinu ALDE o výsledkoch 17. summitu EÚ- Rusko v Soči, ktorý sa konal 25. mája 2006 (B6-0338/2006),

- Camiel Eurlings, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Jacek Emil Saryusz-Wolski a Charles Tannock za skupinu PPE-DE o 17. summite EÚ- Rusko v Soči, ktorý sa konal 25. mája 2006 (B6-0339/2006),

- Jan Marinus Wiersma, Reino Paasilinna a Hannes Swoboda za skupinu PSE o vzťahoch s Ruskou federáciou (B6-0349/2006),

- Bart Staes, Joost Lagendijk, Marie Anne Isler Béguin a Milan Horáček za skupinu Verts/ALE o vzťahoch s Ruskou federáciou (B6-0354/2006),

- André Brie a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL výsledkoch 17. summitu EÚ- Rusko v Soči, ktorý sa konal 25. mája 2006 (B6-0356/2006),

- Konrad Szymański, Inese Vaidere a Roberts Zīle za skupinu UEN o 17. summite EÚ- Rusko (B6-0357/2006).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.7 zápisnice zo dňa 15.06.2006.

V rozprave vystúpila Sophia in 't Veld, ktorá s poľutovaním skonštatovala, že Rada a Komisia nemali čas odpovedať na jej otázky a požiadala, aby tak urobili písomne (Predsedníčka jej odpovedala, že jej žiadosť bude postúpená kompetentným úradom).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia