Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 13. června 2006 - Štrasburk

15. Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
CRE

Parlament projednal řadu otázek Komisi (B6-0224/2006).

První část

Otázka 45 (Carl Schlyter): Financování projektu Sachalin II Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj.

Joaquín Almunia (člen Komise) odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Carl Schlyter a Marie Anne Isler Béguin.

Otázka 46 (Michl Ebner): Patentovatelnost počítačových vynálezů v Evropské unii.

Charlie McCreevy (člen Komise) odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Michl Ebner, Piia-Noora Kauppi a Carl Schlyter.

Otázka 47 (Saïd El Khadraoui): Zneužívání monopolu ze strany Googlu.

Charlie McCreevy odpověděl na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je Saïd El Khadraoui.

Druhá část

Otázka 48 (Dimitrios Papadimoulis): Vysoké poplatky za platby bankovními kartami v Řecku.

Neelie Kroes (členka Komise) odpověděla na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Dimitrios Papadimoulis, Manolis Mavrommatis a Richard Seeber.

Otázka 49 (Bogusław Sonik): Paralelní distribuce léků.

Neelie Kroes odpověděla na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Bogusław Sonik a Justas Vincas Paleckis.

Otázka 50 (Ivo Belet): Spojení společností Suez a Gaz de France a jeho důsledky pro hospodářskou soutěž na trhu s energií v Belgii – ochrana zájmů spotřebitelů.

Neelie Kroes odpověděla na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je Ivo Belet.

Autor otázky 51 obdrží písemnou odpověď.

Otázka 52 (Bart Staes): Vytvoření komise pro ptačí chřipku na úrovni Evropy.

Markos Kyprianou (člen Komise) odpověděl na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je Bart Staes.

Otázka 53 (Robert Evans): Pronajímání vozidel.

Markos Kyprianou odpověděl na otázku a doplňující otázky, jejichž autorem je Robert Evans a Malcolm Harbour.

Otázka 54 (Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk): Embargo na dovoz potravinářských výrobků do Ruska.

Otázka 59 (Ryszard Czarnecki): Embargo na vývoz masa z Polska na Ukrajinu a do Ruska.

Markos Kyprianou odpověděl na otázky a na doplňující otázky, jejichž autorem je Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Paul Rübig a Marie Anne Isler Béguin.

Otázka 60 (Marie Anne Isler Béguin): Podpora demokratického procesu v Mauritánii.

Neelie Kroes odpověděla na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je Marie Anne Isler Béguin.

Otázka 61 (Bernd Posselt): Rozvojová spolupráce s Nigérií.

Neelie Kroes odpověděla na otázku a doplňující otázku, jejichž autorem je Bernd Posselt.

Otázka 62 (Eoin Ryan): Pomoc EU v boji proti AIDS v Africe.

Neelie Kroes odpověděla na otázku.

Vystoupil: Eoin Ryan s doplňující otázkou. Neelie Kroes odpověděla, že autor otázky obdrží písemnou odpověď.

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky na Komisi skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí