Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 13 juni 2006 - Straatsburg

15. Vragenuur (vragen aan de Commissie)
Volledige verslagen

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B6-0224/2006).

Eerste deel

Vraag 45 (Carl Schlyter): EBRD-financiering van het project Sakhalin II.

Joaquín Almunia (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Carl Schlyter en Marie Anne Isler Béguin.

Vraag 46 (Michl Ebner): Octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen in de Europese Unie.

Charlie McCreevy (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Michl Ebner, Piia-Noora Kauppi en Carl Schlyter.

Vraag 47 (Saïd El Khadraoui): Machtsmisbruik Google.

Charlie McCreevy beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Saïd El Khadraoui.

Tweede deel

Vraag 48 (Dimitrios Papadimoulis): Hoge kosten voor bankkaartbetalingen in Griekenland.

Neelie Kroes (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Dimitrios Papadimoulis, Manolis Mavrommatis en Richard Seeber.

Vraag 49 (Bogusław Sonik): Distributie van merkloze geneesmiddelen.

Neelie Kroes beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Bogusław Sonik en Justas Vincas Paleckis.

Vraag 50 (Ivo Belet): Fusie Suez-Gaz de France - gevolgen voor concurrentie op de Belgische energiemarkt - bescherming belangen consument.

Neelie Kroes beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Ivo Belet.

Vraag 51 zal schriftelijk worden beantwoord.

Vraag 52 (Bart Staes): Oprichting Europese influenzataakgroep.

Markos Kyprianou (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Bart Staes.

Vraag 53 (Robert Evans): Autoverhuur.

Markos Kyprianou beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Robert Evans en Malcolm Harbour.

Vraag 54 (Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk): Importverbod voor Poolse levensmiddelen.

Vraag 59 (Ryszard Czarnecki): Embargo op de export van Pools vlees naar Oekraïne en Rusland.

Markos Kyprianou beantwoordt de vragen alsmede de aanvullende vragen van Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Paul Rübig en Marie Anne Isler Béguin.

Vraag 60 (Marie Anne Isler Béguin): Ondersteuning van het democratiseringsproces in Mauritanië.

Neelie Kroes beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Marie Anne Isler Béguin.

Vraag 61 (Bernd Posselt): Ontwikkelingssamenwerking met Nigeria.

Neelie Kroes beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Bernd Posselt.

Vraag 62 (Eoin Ryan): Steun van de EU voor de bestrijding van aids in Afrika.

Neelie Kroes beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Eoin Ryan om een aanvullende vraag te stellen; Neelie Kroes zegt deze schriftelijk te zullen beantwoorden.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid