Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 13. júna 2006 - Štrasburg

15. Hodina otázok (pre Komisiu)
Doslovný zápis

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Komisii. (B6-0224/2006).

Prvá časť

Otázka č. 45 (Carl Schlyter): Financovanie projektu Sakhalin II Európskou bankou pre obnovu a rozvoj

Joaquín Almunia (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Carl Schlyter a Marie Anne Isler Béguin.

Otázka č. 46 (Michl Ebner): Patentovateľnosť vynálezov realizovaných počítačom v Európskej únii

Charlie McCreevy (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Michl Ebner, Piia-Noora Kauppi a Carl Schlyter.

Otázka č. 47 (Saïd El Khadraoui): Zneužitie dominantného postavenia vyhľadávačom Google

Charlie McCreevy odpovedal na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položil Saïd El Khadraoui.

Druhá časť

Otázka č. 48 (Dimitrios Papadimoulis): Vysoké poplatky za platby bankovými kartami v Grécku

Neelie Kroes (členka Komisie) odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Dimitrios Papadimoulis, Manolis Mavrommatis a Richard Seeber.

Otázka č. 49 (Bogusław Sonik): Paralelná distribúcia farmaceutických výrobkov

Neelie Kroes odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Bogusław Sonik a Justas Vincas Paleckis.

Otázka č. 50 (Ivo Belet): Fúzia spoločností Suez a Gaz de France a jej vplyv na hospodársku súťaž na trhu s energiou v Belgicku - ochrana záujmov spotrebiteľa

Neelie Kroes odpovedala na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položil Ivo Belet.

Otázka 51 bude zodpovedaná písomne.

Otázka č. 52 (Bart Staes): Zriadenie Európskej pracovnej skupiny na boj proti vtáčej chrípke

Markos Kyprianou (člen Komisie) odpovedal na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položil Bart Staes.

Otázka č. 53 (Robert Evans): Prenájom motorových vozidiel

Markos Kyprianou odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Robert Evans a Malcolm Harbour.

Otázka č. 54 (Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk): Zákaz dovozu potravín do Ruska

Otázka č. 59 (Ryszard Czarnecki): Embargo uvalené na vývoz poľského mäsa na Ukrajinu a do Ruska

Markos Kyprianou odpovedal na otázky, ako aj na doplňujúce otázky, ktoré položili Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Paul Rübig a Marie Anne Isler Béguin.

Otázka č. 60 (Marie Anne Isler Béguin): Podpora demokratických zmien v Mauretánii

Neelie Kroes odpovedala na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položila Marie Anne Isler Béguin.

Otázka č. 61 (Bernd Posselt): Rozvojová spolupráca s Nigériou.

Neelie Kroes odpovedala na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položil Bernd Posselt.

Otázka č. 62 (Eoin Ryan): Pomoc EÚ zameraná na podporu boja proti AIDS v Afrike. Na otázku odpovedala Neelie Kroes.

V rozprave vystúpil Eoin Ryan s doplňujúcou otázkou. Neelie Kroes mu oznámila, že táto otázka bude zodpovedaná písomne.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Komisiu sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia