Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2007(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0172/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0172/2006

Συζήτηση :

PV 13/06/2006 - 16
CRE 13/06/2006 - 16

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2006 - 4.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0260

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Ιουνίου 2006 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.30 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI
Αντιπρόεδρος

16. Οι επιπτώσεις της απόφασης του Δικαστηρίου της 13.09.05 (C-176/03 Επιτροπή κατά Συμβουλίου) (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2005 (C-176/03 Επιτροπή κατά Συμβουλίου) [2006/2007(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Giuseppe Gargani (A6-0172/2006)

Ο Klaus-Heiner Lehne (αναπληρωτής εισηγητής) παρουσιάζει την έκθεσή του..

Παρεμβαίνει ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Maria da Assunção Esteves, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Maria Berger, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Daniel Strož, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, John Whittaker, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jean-Claude Martinez, μη εγγεγραμμένος, Timothy Kirkhope, Martine Roure, Ole Krarup, Johannes Blokland, Andrzej Jan Szejna, Patrick Louis και Genowefa Grabowska.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.06.2006.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου